Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Meşrutiyet’in ilanını isteyen ve kendilerine “Genç Osmanlılar” diyen bir grup aydın 1865 tarihinde İstanbul’da “Genç Osmanlılar Cemiyeti”ni kurdular. Genç Osmanlılar, yönetimin baskıcı tutumu, ekonomik çöküntü, yabancıların yönetime müdahalesinin artması, yabancılara ekonomik haklar tanınması, eşitlik uygulamasının Müslümanlara zarar vermeye başlaması ve Avrupa taklitçiliğinin artması gibi hususlarda eleştiriler ileri sürdüler.

Bu duruma göre Genç Osmanlıların muhalif bir hareket olarak ortaya çıkmasında;

I. baskıcı monarşik yönetimin varlığı,

II. toplumsal dengenin bozulması,

III. devletin iç işlerine müdahale edilmesi

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve III.

E) I, II ve III.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Meşrutiyet’in ilanını isteyen ve kendilerine “Genç Osmanlılar” diyen bir grup aydın 1865 tarihinde İstanbul’da “Genç Osmanlılar Cemiyeti”ni kurdular. Genç Osmanlılar, yönetimin baskıcı tutumu, ekonomik çöküntü, yabancıların yönetime müdahalesinin artması, yabancılara ekonomik haklar tanınması, eşitlik uygulamasının Müslümanlara zarar vermeye başlaması ve Avrupa taklitçiliğinin artması gibi hususlarda eleştiriler ileri sürdüler.

Bu duruma göre Genç Osmanlıların muhalif bir hareket olarak ortaya çıkmasında;

I. baskıcı monarşik yönetimin varlığı,

II. toplumsal dengenin bozulması,

III. devletin iç işlerine müdahale edilmesi

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Bu duruma göre Genç Osmanlıların muhalif bir hareket olarak ortaya çıkmasında baskıcı monarşik yönetimin varlığı, toplumsal dengenin bozulması ve devletin iç işlerine müdahale edilmesinin etkili olduğu savunulabilir. Doğru cevabımız E şıkkı I, II ve III. seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Tarih Dersi Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...