Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıda 1921 ve 1924 Anayasalarının bazı maddelerine yer verilmiştir.

1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921) 1924 Anayasası (20 Nisan 1924)
  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • Yürütme ve yasama yetkisi Büyük Millet Meclisinde toplanır.
  • Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını taşır.
  • Din buyruklarının yerine getirilmesi, kanun konması, barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi esas haklar Büyük Millet Meclisine aittir.
  • Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
  • Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.
  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.
  • Yasama TBMM’ye, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükûmete, yargı ise bağımsız mahkemelere bırakılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 1921 ve 1924 Anayasalarının ortak özelliklerinden biri olduğu söylenebilir?

A) Atatürk İlkelerinin anayasaya alınması

B) Yürürlükte kalma süreleri

C) Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere verilmesi

D) Kabine sisteminin benimsenmesi

E) TBMM’nin üstünde bir gücün olmaması

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Verilen maddeleri incelediğimizde özellikle 1921 anayasası 3. madde ve 1924 anayasası 4. maddede açıkça görülmektedir ki ortak özellik TBMM’nin üstünde bir gücün olmamasıdır. Dolayısı ile doğru yanıt E şıkkıdır.
Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

11,089 soru

11,184 cevap...