Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

1. Madde: Türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

2. Madde: Şeriye ve Evkaf Vekâleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medreseler ve okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

3. Madde: Şeriye bütçesinde mektepler ve medreseler için konmuş olan ödenekler Millî Eğitim bütçesine geçirilir.

4. Madde: Millî Eğitim Bakanlığınca, yüksek din uzmanları yetiştirmek için, Üniversitede bir ilahiyat fakültesi açılacak ve hatiplik gibi dinî hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okullar açılacaktır.

5. Madde: Bu yasanın yayın tarihinden sonra, eğitim ve öğretimle meşgul olup Millî Savunmaya bağlı olan askerî ortaokul ve liseler ile Sağlık Bakanlığına bağlı yetim yurtları bütçeleri ve öğretim üyeleriyle beraber Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

Buna göre Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile;

I. ilköğretimi zorunlu hâle getirmek,

II. eğitimi devlet denetimine almak,

III. eğitim ve öğretimde birliği sağlamak

amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) I, II ve III.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Yukarıda ki maddeler incelendiğinde asıl amacın eğitimi devlet denetimine almak ve eğitim ve öğretimde birliği sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile doğru yanıt D şıkkı II ve III olacaktır.
Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

11,550 soru

11,647 cevap...