Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fıkıh mezhepleri arasında yer almaz?

A) Hanefî

B) Caferi

C) Eş'ari

D) Hanbeli

E) Mâliki

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Fıkıh mezhepleri nelerdir?

Fıkıh mezheplerinin hangileri olduğunu araştırıp öğreniniz?

Fıkıh mezheplerinin hangileri olduğunu araştırınız.

Günümüzde İslam toplumunda İslam hukuku ve fıkıh konusunda anlayış, uygulama ve yöntem açısından ele aldığımızda birbirinden değişik düşüncelere sahip mezhepler bulunmaktadır.

Bu mezheplerin öne çıkanları şunlardır:

Şiâ'nın takip ettiği fıkıh mezhepleri:

  • Caferi fıkhı,
  • İsmâilîyye mezhebi,
  • Zeydîyye mezhebi.

Sünnîler'in dört büyük fıkıh mezhebi:

  • Hanbeli mezhebi,
  • Hanefi mezhebi,
  • Maliki mezhebi,
  • Şafii mezhebi.

Haricîler'in günümüze kadar ulaşan mezhebi:

  • İbadiyye mezhebi.

Ayrıca diğer bağımsız fıkıh mezhepleri ve âlimleri de mevcuttur.

  • Zahiri mezhebi

Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları Hanbelî, Şafiî, Malikî ve Hanefî mezhepleridir. Bu sebeple bu mezheplere dört büyük fıkıh mezhebi denilmektedir. Eş'arilik ise fıkıh mezhebi içinde yer almaz. İtikadi - siyasi bir mezheptir. Dolayısı ile doğru cevabımız C şıkkı Eş'ari seçeneği olacaktır.

Bulablirim.com Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...