Tarih Soruları kategorisinde tarafından

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan müslim, gayrimüslim halka yeni haklar vererek aralarında eşitlik sağlamak amacıyla Osmanlıcılık fikri benimsenmişti. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan büyük bir Osmanlı milleti oluşturmak temel amaçtı. II. Mahmut Dönemi’nde Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık düşüncesi ile ilgili ilk ciddi adımı attı. II. Mahmut: “Ben tebaamdaki dinler farkını ancak cami, havra ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim.” diyerek önemli bir beraberlik mesajı verdi.

Buna göre,

I. Milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi önlenmek istenmiştir.

II. Toplumsal birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır.

III. Meşrutiyet yönetimine geçiş amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve II.

E) II ve III.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan müslim, gayrimüslim halka yeni haklar vererek aralarında eşitlik sağlamak amacıyla Osmanlıcılık fikri benimsenmişti. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan büyük bir Osmanlı milleti oluşturmak temel amaçtı. II. Mahmut Dönemi’nde Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık düşüncesi ile ilgili ilk ciddi adımı attı. II. Mahmut: “Ben tebaamdaki dinler farkını ancak cami, havra ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim.” diyerek önemli bir beraberlik mesajı verdi.

Buna göre,

I. Milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi önlenmek 

istenmiştir.

II. Toplumsal birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır.

III. Meşrutiyet yönetimine geçiş amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Buna göre "Milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi önlenmek istenmiştir." ve "Toplumsal birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır." yargılarına ulaşılabilinirken "Meşrutiyet yönetimine geçiş amaçlanmıştır." yargısına ulaşılamamaktadır. Doğru cevabımız C şıkkı Yalnız III. seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Tarih Dersi Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...