Halkla ilişkiler Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıda verilen kurum kültürünü oluşturan temel karakteristikler eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

A) İletişim Kalıpları: Bireylerin üst ve astlarla kurmuş oldukları iletişim düzeni ve sınırlılıkları

B) Yön: Kurumun yarattığı amaçların ve başarı beklentilerinin derecesi

C) Kontrol: Bireylere tanınan saldırganlığın, yaratıcılığın ve riske girmesinin sınırları

D) Ödül Sistemi: Ödüllerin çalışanların başarı ölçütlerine göre adil bir biçimde dağılımı

E) Yönetim Desteği: Yöneticilerin astlarına sağladıkları iletişim, destek ve yardımın derecesi

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Aşağıda verilen kurum kültürünü oluşturan temel karakteristikler eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

Kontrol, işgörenlerin davranışlarını kontrol eden kaide ve kural düzenini ifade etmektedir. Bireylere tanınan saldırganlığın, yaratıcılığın ve riske girmesinin sınırları risk terimini ifade etmektedir. Doğru cevabımız C şıkkı "Kontrol: Bireylere tanınan saldırganlığın, yaratıcılığın ve riske girmesinin sınırları" seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Halkla ilişkiler Dersi Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...