Uzman Öğretmenlik Sınavı Soruları kategorisinde tarafından

Sürdürülebilir kalkınma; insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde, bugünün ve yarının yaşamını ve kalkınmasını güvence altına almak anlamına gelir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından biri olamaz?

A) Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

B) İstikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi desteklemek

C) Endüstriyel üretimde fosil yakıtların kullanımına öncelik vermek

D) Çölleşme ile mücadele ederek arazi bozulmasını önlemek

E) Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Sürdürülebilir kalkınma; insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde, bugünün ve yarının yaşamını ve kalkınmasını güvence altına almak anlamına gelir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından biri olamaz?

Buna göre endüstriyel üretimde fosil yakıtların kullanımına öncelik vermek sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından biri olamaz. Doğru cevabımız C şıkkı "Endüstriyel üretimde fosil yakıtların kullanımına öncelik vermek" seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Uzman Öğretmenlik Sınavı Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...