Türkçe Soruları kategorisinde tarafından

  • Soru 1:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Erdeme ve ahlaka önem verilir.

B) Eser baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.

C) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırılarak ruhu tutkulardan kurtarma amaçlanır.

D) Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.

  • Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilir.

B) Acıklı ve üzücü olaylar anlatılır.

C) Konusunu tarihten ya da mitolojiden alır.

D) Kahramanları soylu kimselerdir.

E) Üç birlik kuralına uyulur.

  • Soru 3:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Konusu tarihten ve mitolojiden alınır.

B) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

C) Kahramanlar soylu kişiler arasından seçilir.

D) Tamamen manzum şekilde yazılır.

E) Oyuna ağırbaşlı bir hava hakimdir.

  • Soru 4:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırmak için yazılır.

B) Manzum şekilde yazılan eserlerdir.

C) Eserlerde ağırbaşlı, ciddi bir üslup vardır.

D) Koro, sahnede gösterilmeyen olayları bildirir.

E) Konularını halkın yaşayışından alır.

  • Soru 5:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına (zaman, olay ve yer birliği) uyulur.

B) Gündelik yaşam ve komiklikler sahnede yansıtılır.

C) İzleyicilerde acıma duygusunun uyanması amaçlanır.

D) Dil ve anlatım kusursuz, olgun ve sanatlıdır.

E) Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

  • Cevap 1:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

Trajedilerde kişilerin çoğunluğu halktan insanlar değildir. Dolayısı ile doğru cevabımız D şıkkı "Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır." seçeneği olacaktır.

  • Cevap 2:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

Trajedilerde çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilmez. Dolayısı ile doğru cevabımız A şıkkı "Çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilir." seçeneği olacaktır.

  • Cevap 3:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

Trajedilerde üç birlik kuralına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısı ile doğru cevabımız B şıkkı "Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur." seçeneği olacaktır.

  • Cevap 4:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

Trajedilerde konular halk yaşayışından alınmaz. Doğru cevabımız E şıkkı "Konularını halkın yaşayışından alır." seçeneği olacaktır.

  • Cevap 5:

Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

Gündelik yaşam ve komikliklerin sahnede yansıtılması trajedinin özelliklerinden değildir. Doğru cevabımız B şıkkı "Gündelik yaşam ve komiklikler sahnede yansıtılır." seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Türkçe Dersi Destek Ekibi


İlgili sorular

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...