Türk Anayasa Hukuku Soruları kategorisinde tarafından

1982 Anayasasının insan haklarına getirdiği aşırı sınırlamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesinin ulusal düzeyde temel hak ve hürriyetleri korumada etkisiz kalması halinde aşağıdaki koruma yollarından hangisine başvuru mümkündür?

A) Yürütmenin yargısal denetimi

B) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

C) Bağımsız idarî kurumlar aracılığıyla koruma

D) İnsan hakları örgütlerinin girişimleri

E) Uluslararası sözleşmelerle getirilen koruma

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

1982 Anayasasının insan haklarına getirdiği aşırı sınırlamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesinin ulusal düzeyde temel hak ve hürriyetleri korumada etkisiz kalması halinde aşağıdaki koruma yollarından hangisine başvuru mümkündür?

1982 Anayasasının insan haklarına getirdiği aşırı sınırlamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesinin ulusal düzeyde temel hak ve hürriyetleri korumada etkisiz kalması halinde aşağıdaki koruma yollarından uluslararası sözleşmelerle getirilen korumaya başvuru mümkündür. Doğru cevabımız E şıkkı "Uluslararası sözleşmelerle getirilen koruma" seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Türk Anayasa Hukuku Dersi Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...