Türk Anayasa Hukuku Soruları kategorisinde tarafından

1921 Anayasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa’ya göre, Türkiye Devleti, Padişah tarafından idare olunur ve Hükumeti Büyük Millet Meclisi Hükumeti unvanını taşır.

B) Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca seçilen üyelerden oluşur (m.4). Meclis seçimleri iki yılda bir yenilenir (m.5).

C) Ahkamı şer’iyenin uygulanması, kanunların yapılması, değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması, antlaşmaların yapılması ve vatan savunması ilanı gibi yetkiler Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır (m.7).

D) Hükumet bölümleri, Meclisin seçtiği bakanlar aracılığıyla yönetilir, bu bakanlara Meclis yön verir ve gerektiğinde değiştirir (m.8). Bu hükümler nedeniyle 1921 Anayasası’nın bir “meclis hükumeti” kurduğu kabul edilmektedir.

E) 1921 Anayasası (m.9) bir devlet başkanlığı makamı öngörmemiş, ancak devlet başkanına ait olması gereken bir takım fonksiyonların Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından yürütülmesini kabul etmiştir.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

1921 Anayasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

"Anayasa’ya göre, Türkiye Devleti, Padişah tarafından idare olunur ve Hükumeti Büyük Millet Meclisi Hükumeti unvanını taşır." ifadesi 1921 Anayasasına göre yanlış bir ifadedir. Dolayısı ile doğru cevabımız A şıkkı "Anayasa’ya göre, Türkiye Devleti, Padişah tarafından idare olunur ve Hükumeti Büyük Millet Meclisi Hükumeti unvanını taşır." seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Türk Anayasa Hukuku Dersi Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...