Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları kategorisinde tarafından

Sosyal medya günümüz dünyasının önemli bir gerçeğidir. Bu alan, iletişim imkânlarında artık yeni bir dönemi de beraberinde getirmiştir. Ancak sağladığı yararlar kadar eksik veya yanlış bilgi ve yönlendirmelere son derece müsait bir ortam olduğu da bir başka gerçektir. Örneğin; dinin uygun görmediği bilgilerin dine aitmiş gibi sunulduğu, Kur’an’da olmayan bilgilerin ayet gibi gösterildiği gözlemlenmektedir. O hâlde sosyal medya ortamlarında karşılaşılan içeriklere kesinmiş gibi bakmamak ve işin aslını öğrenerek hareket etmek gerekir.

Bu metinde sözü edilen durum aşağıdaki ayetlerden hangisinin içeriği ile örtüşmektedir?

A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’râf suresi, 199. ayet)

B) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Mâide suresi, 8. ayet)

C) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurât suresi, 10. ayet)

D) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)

E) “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder...” (Nisâ suresi, 58. ayet)

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Metinde sözü edilen her bilgiye körü körüne inanılmaması gerektiği durumu ile aşağıdaki seçeneklerden D şıkkı olan “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet) seçeneği örtüşmektedir. Dolayısı ile doğru seçenek D şıkkıdır.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,459 soru

12,560 cevap...