Türkçe Soruları kategorisinde tarafından

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bugün tatil olduğundan, sabahleyin geç kalktım.

B) Arkadaşımız, çok çalışkan bir çocuktu.

C) Dün akşam, rüzgâr ortalığı altüst etti.

D) Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı.

E) Dün gece çok garip bir rüya gördüm.


2 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 

A) Toprak kaymasının en çok nerelerde görüldüğünü saptayarak buna karşı hangi önlemlerin alınabileceğini tartışacağız.

B) Araştırmamda, anaokuluna giden çocuklarla gitmeyenlerin dil gelişimini karşılaştırıp aralarındaki farkı belirleyeceğim.

C) Bu mevsimde, balkondaki çiçeklerin kapalı bir yere taşınması gerekiyor.

D) Bu toplantıda çeşitli hastalıklar ve bunların nedenleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılacak.

E) Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz.


3 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toplumsal yaşamda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar vardır.

B) Kâğıt tüketimi bir toplumun gelişmişlik göstergelerinden biridir.

C) Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.

D) Masanın üzerindeki kâğıtlar, kitaplar birbirine karışmış.

E) Dün aldığı gazeteleri, dergileri hâlâ okuyamadı.


4 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yaşamını zenginleştiren, anlam kazandıran birçok dostu var.

B) Her yıl arkadaşlarıyla Bodrum'a gider, orada uzun bir tatil yapar.

C) Sınıfta kaldığına çok üzüldü, bunu kimseye söyleyemedi.

D) Yolda arkadaşlarıyla karşılaştı, onlara, olanları anlattı.

E) Yeni bir ev aldı, içini istediği gibi döşedi.


5 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu yazıyı hazırlamadan önce, yalnızca dergileri değil, gazeteleri de taraman iyi olur.

B) Okuduklarının ezberlemek değil, tartışarak özümlenmesini sağlamak gerekir.

C) Bu konuda yetkililerle konuşarak onların görüşlerini almayı düşünüyoruz.

D) Şişmanlıktan kurtulmak için beslenmenize dikkat etmeli, ayrıca düzenli olarak spor yapmalısınız.

E) Çocukların, masal kitaplarından çok, resimli romanlara ilgi duydukları bilinmektedir.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Cevap 1:

D şıkkını incelediğimizde "Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı." cümlesi sıralı bir cümledir. İkinci cümlenin dolaylı tümleci yani "birbirlerine" kelimesi bulunmaması nedeni ile anlatım bozukluğu ortaya çıkmıştır. Doğru seçeneğimiz D şıkkı "Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı." olacaktır.

Cevap 2:

E şıkkı "Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz" cümlesini incelediğimizde tamlama hatası olduğunu görmekteyiz. Unsurlarının kelimesi, neşeli kelimesi ile uyumsuz kullanılmıştır. Cümlenin anlam bozukluğu giderilmiş hali "Güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu neşeli filmi mutlaka görmelisiniz." olabilir. Doğru seçeneğimiz E şıkkı "Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz" olacaktır.

Cevap 3:

C şıkkı "Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır." cümlesini incelediğimizde cümlede nesne eksikliği olduğunu görmekteyiz. Cümlenin doğrusu "Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, parayı yırtmak yasaktır." şeklinde olmalıydı. Doğru seçeneğimiz C şıkkı "Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır." olacaktır.

Cevap 4:

A şıkkı "Yaşamını zenginleştiren, anlam kazandıran birçok dostu var." cümlesini incelediğimizde cümlede dolaylı tümleç eksikliği olduğunu görmekteyiz. Cümlenin doğrusu "Yaşamını zenginleştiren, yaşamına anlam kazandıran birçok dostu var." şeklinde olmalıydı. Doğru seçeneğimiz A şıkkı "Yaşamını zenginleştiren, anlam kazandıran birçok dostu var." olacaktır.

Cevap 5: 

B şıkkı "Okuduklarının ezberlemek değil, tartışarak özümlenmesini sağlamak gerekir." cümlesini incelediğimizde cümlede birden fazla anlatım bozukluğu olduğu görülmektedir. Bunlar çatı uyuşmazlığı, gereksiz sözcük kullanımı ve gereksiz ek kullanımı olarak açıklanabilir. Cümlenin doğru yazılışı "Okuduklarını ezberlemen değil, anlayarak özümsemen gerekir." şeklinde olabilir. Dolayısı ile doğru seçeneğimiz B şıkkı "Okuduklarının ezberlemek değil, tartışarak özümlenmesini sağlamak gerekir." olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,886 soru

12,992 cevap...