Matematik Soruları kategorisinde tarafından

Soru 1 : 3 kardeşin yaşları toplamı 36'dır. Aralarında 2'şer yaş bulunan kardeşlerin en büyüğü kaç yaşındadır?

Soru 2 : Üç kardeşin bugünkü yaşları toplamı 25tir. Küçük kardeş ortancanın yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 31 olacaktır. Ortanca, büyüğün taşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 34 olacaktır. Buna göre küçük kardeş bugün kaç yaşındadır?

A ) 6    B ) 7    C ) 8    D ) 10   E ) 11

Soru 3 : Üç kardeşin bugünkü yaşları toplamı 40'tır. Ortanca kardeş büyüğün yaşına geldiğinde yaşları toplamı 46, küçük kardeş büyüğün yaşına geldiğinde yaşları toplamı 58 olacağına göre, büyük kardeş bugün kaç yaşındadır?

A) 14     B) 15     C) 16     D) 17     E) 18

1 cevap

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Cevap 1 : 

Kardeşlerin yaşlarının toplamı

Küçük Kardeş + Orta Kardeş + Büyük Kardeş =  36 dır.
Kardeşlerin arasında 2 şer yaş farkı varsa küçük kardeşe x dersek

x + ( x + 2 ) + ( x + 4 ) = 36 olur.

3x + 6 = 36

3x = 30

x = 10 yani küçük kardeşin yaşı 10 çıkmaktadır. Ancak bize en büyük kardeşin yaşı sorulduğu için büyük kardeşin yaşına ne demiştik? x + 4

o zaman x yerine bulduğumuz sayıyı ekleriz.

10 + 4 = 14 büyük kardeşin yaşı 14 tür.


Cevap 2 :

31 - 25 = 6 : 3 = 2 yani 2 yıl geçmiş yani küçük kardeş ile ortanca kardeş arasında 2 yaş vardır.

34 - 25 = 9 yani 3 yıl geçmiş yani ortanca kardeş ile büyük kardeş arasında 3 yaş fark vardır.

Küçük Kardeş + Orta Kardeş + Büyük Kardeş = 25 olduğuna göre

Küçük kardeşe x dersek ortanca kardeş  x + 2 büyük kardeş ise bundan 3 fazla yani x + 5 olur.

X + ( x + 2 ) + ( x + 5) = 25

3x + 7 = 25

3x = 18

x = 6


Cevap 3 :

Küçük Kardeş + Orta Kardeş + Büyük Kardeş = 40

46 - 40 = 6 : 3 = 2 yani 2 yıl geçmiş yani ortanca kardeş ile büyük kardeş arasında 2 yaş vardır.

58 - 40 = 18 : 3 = 6 yani 6 yıl geçmiş yani küçük kardeş ile büyük kardeş arasında 6 yaş vardır.

Küçük kardeşe x dersek, büyük kardeş ise x + 6 olur. Ortanca ile büyük arasında 2 yaş olması sebebiyle ortanca kardeşte x + 4 olacaktır.

X + ( x + 4 ) + ( x + 6 ) = 40

3x + 10 = 40

3x = 30

x = 10 küçük kardeşin yaşıdır. Bize büyük kardeşi sorduğu için x + 6 olacağı için

10 + 6 = 16 olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,459 soru

12,560 cevap...