Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır.

Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feodalite

B) Kavimler Göçü

C) Haçlı Seferleri

D) Reform

E) Kadeş Antlaşması

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay kavimler göçüdür. Kavimler göçü M.S. 350 ve 800 yılları arasında tam 450 yıl sürmüştür. Doğru seçeneğimiz B şıkkı Kavimler Göçü olacaktır.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

15,583 soru

15,741 cevap...