Okul, Ödev, Dersler Hakkında Diğer Sorular kategorisinde tarafından

2018 yılı sonu toplam varlıkları 120 milyon olan bir işletmenin ticari alacakları 6 milyon TL iken, 2019 yılında bu rakamlar sırasıyla 150 milyon ve 15 milyona çıkmıştır. Bu işletmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisini kesin olarak söyleme imkanımız yoktur?

a. İşletmenin kârlılığı artma eğilimindedir.

b. İşletmenin büyüme eğiliminde olduğu görülmektedir.

c. Alacakların bilançodaki ağırlığı 2018’de %5 iken, 2019’da %10’a çıkmıştır. 

d. Alacaklar tutarı 2018’den 2019’a %150 artış göstermiştir. 

e. Toplam varlıklar bir yılda dörtte bir kadar büyümüştür.


Yukarıdaki firmaya ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalı bir ifadedir?

a. Bu iki yıl arası dönemde net nakit azalışına neden olan bir durum söz konusudur.

b. Firmanın dönen varlık artışı, kısa vadeli kaynakların artışından fazla olmuştur.

c. Firmanın hissedarlara kârpayı ödemesi firmayı sıkıntıya sokmaz.

d. Amortisman giderleri, nakdi azaltan bir unsur değildir.

e. Firmanın Vergiden Sonraki Net Faaliyet Kârı 1.875.000 TL’dir.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
İşletmenin kârlılığını arttırma eğiliminde olduğunu kesin olarak söyleme imkanımız yoktur. Doğru cevabımız a şıkkı "İşletmenin kârlılığı artma eğilimindedir." seçeneği olacaktır.

"Firmanın hissedarlara kârpayı ödemesi firmayı sıkıntıya sokmaz." ifadesi hatalıdır. Doğru cevabımız c şıkkı "Firmanın hissedarlara kârpayı ödemesi firmayı sıkıntıya sokmaz." seçeneği olacaktır.

İlgili sorular

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,284 soru

16,454 cevap...