Genel Sorularınız kategorisinde tarafından
Muvafakatnameyi her yönüyle açıklamanız mümkün müdür? Muvafakatname ne işe yarar? Muvafakatname nasıl alınır? Muvafakatname  nereden alınır?

4 Cevaplar

0 oy
tarafından

Muvafakatname Nedir?

En kısa hali ile izin belgesi anlamına gelen kelimeye muvafakatname diyoruz.  Muvafakatname kelimesi, muvafakat kelimesinden (uzlaşma, onay verme) türemektedir. Muvafakatname kelimesiyle en çok hukuki işlemler sırasında karşılaşmaktayız. Alım, satım, apartman toplantıları, ortaklık işlerinden sıklıkça duymaktayız. Yapılacak bir iş için hak sahibi kişinin, haklarını kullanabilmesi için başka kişiye verdiği belgedir.

Muvafakatname hangi durumlarda istenir?

Muvafakatname günümüzde en çok 18 yaşından küçük çocukların okumak amacıyla yurt dışına çıkabilmesi için veya bir spor müsabakasına katılabilmesi için istenmektedir. Bu belgeyi  spor kulüpleri, okullar veya çocuğunuzu yurt dışına göndermek istiyorsanız vize işlemleri için konsolosluklar istemektedir.

Şimdi muvaffakatname ile ilgili en çok sorulan sorulara yanıt verelim.

Muvafakatname nasıl yazılır tdk?

Muvafakatname olarak yazılmaktadır.

Muvafakatname nereden alınır, muvafakatname nereden çıkarılır?

Noter onaylı istenildiği takdirde mevcut muvafakatname notere onaylatılabilir veya noterden çıkartılabilir.


Diğer cevaplarda muvafakatname örneklerini görebilirsiniz.


0 oy
tarafından

Muvafakatname örneği öğrenci pasaport işlemleri için :

MUVAFAKATNAME 

1-) ÇOCUĞUN ADI VE SOYADI : xxxx ( xxxx Oğlu, xxxx Doğumlu, xxxx Seri Numaralı Nüfus Cüzdanı Sahibi, T.C. Kimlik No: xxxx)  

2-) ÇOCUĞUN ADI VE SOYADI : xxxx MUVAFAKAT EDENİN

ADI SOYADI : xxxx ( xxxx Nüfus Müdürlüğü’nden xxxx tarihinde verilen  xxxx Seri Numaralı Cüzdanına göre; xxxx İli, xxxx İlçesi, xxxx KÖYÜ, xxxx Cilt, xxxx Aile, xxxx Sıra No’lu olarak kayıtlı bulunan xxxx Oğlu, xxxx Doğumlu, T.C. Kimlik No: xxxx)

YAKINLIĞI : Anne / Baba

ADRES: xxxx

Yukarıda adları ve kimlik bilgileri yazılı çocuğumun xxxx oğlu, xxxx Doğumlu ve xxxx T.C.  Kimlik Numaralı babam xxxx ve / veya xxxx oğlu, xxxx Doğumlu ve xxxx T.C. Kimlik Numaralı ağabeyim xxxx ile birlikte yurt dışına çıkmalarına ve/veya yurtdışında kalmalarına, yurtdışından dönmelerine, babam ve / veya ağabeyimin dilediği yere çocuğumla birlikte seyahat etmesine, gerektiğinde çocuğumun yalnız başına veya babamın veya ağabeyimin dilediği (muvafakat ettiği) bir kişi ile seyahat etmelerine, çocuğumun herhangi bir sebep ile yurtdışına çıkabilmesi için gerekli olan pasaportunun çıkarılması, verilmiş pasaport/pasaportların yenilenmesi, vize işlemlerinin yapılması, vize ve pasaport sürelerinin uzatılması, okula nakil, kayıt, kayıt dondurma ve kayıt başlatma işlemleri ile ilgili babamın, ağabeyimin, Ankara Barosuna 28187 Sicil numarası ile kayıtlı 50260362240 T.C. Kimlik Numaralı, İşçi Blokları Mah. 1922.Cad Çınar Sitesi C Blok No 16/3 Çankaya Ankara adresinde ikamet eden Avukat Ahmet Serdar GÜNEŞ bey ve/veya Ankara Barosuna 32158 Sicil numarası ile kayıtlı 36431096282 T.C. Kimlik Numaralı, aynı adreste Avukat Mahmut Can Değirmenci tarafından yapılacak her türlü işleme muvafakat ediyorum. Bu muvafakatnamenin yetkili makamlara aksini bildirmediğim ve muvafakatimi iptal ettirmediğim süre boyunca çocuğum ergin olana kadar  (Türk mevzuatına göre 18 yaşını dolduruncaya kadar) geçerli olacağını kabul ve beyan ederim.

MUVAFAKAT EDEN (BABA)

T.C. No: xxxx

AD VE SOYAD: xxxx


0 oy
tarafından

Muvafakatname örneği stajyer avukat :


MUVAFAKATNAME

 

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT : (Avukatın ismi)

Baro ve Sicil No:

Vergi Dairesi ve Sicil No :

 

MUVAFAKATNAME VERİLEN

STAJYER AVUKAT : (Stajyer Avukatın ismi)

Baro ve Staj Sicil No : izmir Barosu

 

MUVAFAKATNAME KAPSAMI : Muvafakatname verilen stajyer avukat; tarih ve numarası yazılı iş bu vekaletteki; sulh ceza mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerinden işleri yürütebilir.

 

Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı avukatlık kanunun 26.maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir. 

                                                                                                (AVUKAT İSMİ)0 oy
tarafından

Muvafakatname örneği işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için :


MUVAFAKATNAME

14/07/2005  tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmeliğin 5. Maddesi b) fıkrası gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması, tapu kütüğünde işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda oy çokluğu ile karar alması gerektiğinden kat maliklerinden işyerinin açılıp çalışması için gerekli olan muvafakatname iznini aldım. Muvafakatnamenin kabulünü arz ederim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ……/……./……….     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AD SOYAD İMZA

 

İŞYERİ HAKKINDA BİLGİ       :

 

İŞYERİ SAHİBİNİN ADI             :

 

İŞYERİNİN FAALİYET KONUSU :

 

İŞYERİNİN ADRESİ                   :

 

 

MUVAFAKAT EDENLER                        :

 

Yukarıda adresi, sahibi ve faaliyet konusu yazılı olan işyerinin açılıp çalışmasında kat maliki olarak herhangi bir sakınca olmadığı için muvafakat ediyorum……/……../………..


ADI SOYADI:
BAGIMSIZ BÖLÜM ADI:
İMZASI:
1


2


    İlgili sorular

1 cevap
15, Temmuz Genel Sorularınız kategorisinde Sorularım Var tarafından soruldu
1 cevap
20, Nisan Genel Sorularınız kategorisinde Sorularım Var tarafından soruldu
1 cevap
27, Haziran Teknoloji ve Yaşam kategorisinde Sorularım Var tarafından soruldu
1 cevap
9, Haziran Diğer Sağlık Sorularınız kategorisinde Sorularım Var tarafından soruldu
Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,459 soru

12,560 cevap...