Coğrafya Soruları kategorisinde tarafından
Türkiye’nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. Tersiyer’de tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu’nun büyük bölümü kara hâlini almıştır. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası, Kuvaterner’de epirojenezle yükselmeye başlamıştır.

Bu duruma kanıt olarak;

I. platoların geniş yer kaplaması,

II. ortalama yükseltisinin fazla olması,

III. batısında akarsuların delta oluşturması,

IV. iç kesimlerinde volkanik dağların bulunması

özelliklerinden hangileri gösterilebilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV

1 cevap

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Cevap A şıkkıdır. Büyük bir bölümü aşınmaya uğramış olan Anadolu’nun 4.jeolojik zamanda (kuaterner) toptan yükselmesi platoların geniş alan kaplaması sonucunu doğrumuştur. Dolayısı ile her iki olay birbiri ile ilişkiliyken her iki olayında nedeni Türkiye’nin bulunduğu yer kabuğu tabakasının hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramış olması sonrasında ise dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası, Kuvaterner’de epirojenezle yükselmeye başlamasıdır. Bu olayların sonucunda da ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olmasının nedenleri arasında yer almaktadır.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...