Kurumsal Sosyal Sorumluluk Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sivil toplum örgütlerinin işletmelere olan katkıları arasındadır?

A) İşletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlaması

B) İşletmelerin, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmesi

C) Toplum tarafından bilinirliği ve itibarı yüksek işletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine destek vermesi ve işbirliği yapmaları

D) İşletmelerin sivil toplum örgütünün toplum nezdinde tanınırlığı ve itibarının artmasına katkı sağlaması.

E) İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerine gönüllülük esasına dayalı olarak destek vermesi

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Sivil toplum örgütlerinin işletmelere olan katkıları:

  • İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışması ile örgüte bağlılık, motivasyon ve verimliliklerinin artması sağlanabilir.
  • Olumlu anlamda bilinirliği yüksek olan bir sivil toplum örgütüyle iş birliği yapılması durumunda işletmenin itibarına ve işletmenin imajına olumlu katkılar sağlanabilir.
  • Toplum yararına çalışmakta olan ve sivil toplum örgütlerini desteklemekte olan işletmeler kamuoyu tarafından daha fazla bilinmekte ve daha fazla desteklenmektedir.
  • İşletmelerin sivil toplum kuruluşları ile beraber yaptıkları faaliyetler sonucunda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildikleri yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur.
  • İşletmenin hizmetlerinin ya da ürünlerinin daha fazla tanınmasını sağlarken aynı zamanda kurumsal markaya da katkılar sağlamaktadır.

Dolayısı ile doğru cevabımız B şıkkı "İşletmelerin, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmesi" seçeneği olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

15,675 soru

15,833 cevap...