Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdakilerden hangisinin amacı, Anado­lu'daki Müdafaai Hukuk Hareketlerini tek çatı altında toplamak ve ulusal bir kongre­nin toplanmasını hızlandırmaktır?

A) Bristol Raporu

B) Paris Barış Konferansı

C) Sivas Kongresi

D) Amasya Genelgesi

E) Erzurum Kongresi

1 cevap

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Cevap C şıkkı Sivas Kongresidir. 


Sivas Kongresinin Amacı Nedir? Sivas Kongresi’nde Alınan Kararlar Nelerdir Kısaca :

1. Milli sınırları içinde vatanımız bölünemez, bir bütündür ve parçalanamaz.

2. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı milletimiz hep beraber vatanı savunacak ve direnecektir.

3. İstanbul Hükümeti, dış baskılar nedeniyle memleketimizin herhangi bir yerini terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin etmek amacıyla her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4. Kuvay-ı Milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esas olarak alınmıştır.

5. Manda ve himaye hiçbir şart ve koşuk altında kabul edilemez.

6. Milli iradeyi temsil etmek amacıyla, Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması mecburdur.

7. Aynı amaç için milli vicdan sonucu ortaya çıkan cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.

8. Genel teşkilatı yönetme ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.  Sivas Kongresi Temsil Heyeti’ni, Erzurum Kongresi'nde seçilmiş olanlar, Heyet-i Temsiliye tarafından seçilmiş olanlar ve Sivas Kongresi'nde seçilenler oluşturuyordu. Temsil Heyeti 16 kişiden oluşmaktaydı. Oluşturulan yeni Temsil Heyeti’nin başına Mustafa Kemal getirilmiştir.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,459 soru

12,560 cevap...