Tarih Soruları kategorisinde tarafından

hıyaneti vataniye kanunu ne zaman ilan edildi? hıyaneti vataniye kanunu amacı kısa bilgi verebilir misiniz? hıyaneti vataniye kanunu ne zaman çıktı? Bir de hıyaneti vataniye kanununun maddeleri nelerdir?


1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Hıyaneti vataniye kanunu ne zaman çıktı?

Hiyanet-i Vatan Kanunu 29 Nisan 1920 tarihinde TBMM’de kabul edildi.

hıyaneti vataniye kanunu amacı nedir?

Vatana ihanet suçuna dair bir yasadır. İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri ülke genelinde isyanlar çıkartarak meclisin otoritesini üstünlüğünü engellemeye çalışmaktaydı. Bu kanunun çıkarılmasındaki amaç isyanların bastırılmasıdır. İstiklal Mahkemeleri kurularak uygulanacak olan bu kanun sayesinde düşmanla iş birliği yapanlar, asker kaçakları ve isyancılar cezalandırılacak ve meclisin üstünlüğü tekrar tahsis edilecektir.  hıyaneti vataniye kanunu amacı kısaca o tarihte henüz otoritesi ve meşrutiyeti sağlamlaşmayan Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik muhtemel direnişleri yok etmektir.

hıyaneti vataniye kanunu ne zaman kaldırıldı :

Hiyanet-i Vatan Kanunu  12 Nisan 1991 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Hıyaneti vataniye kanunu maddeleri kısaca :

MADDE 1 – Büyük Millet Meclisi’ne karşı muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini olarak kabul edilecektir.

MADDE 2 – Vatan hainliği yapanlar asılarak idam edilecektir. Şahsen olaylara karışmış olanlar veye teşebbüs edenler ceza kanununun 45 ve 46 maddesine göre cezalandırılırlar.

MADDE 3 – Halkı provoke edenler geçici kürek cezasına çarptırılırlar. Yapılan bu tahrik ve teşvik sonucu bozgunculuk olayları olursa suçlular idam edilir.

MADDE 4 – Vatana ihanet edenlerin yetkili mahkemesi suçun gerçekleştiği yerde bulunan Ceza mahkemesidir. Acil durumlarda suçlunun yakalandığı yerde bulunan ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar verme konularında yetkilidir.

MADDE 5 – Vatana ihanet suçluların ceza mahkemelerinden verdiği tutuklama belgesi ile tutuklanacaktır.

MADDE 6 – Zabıta memurlarının hazırlayacağı ilk araştırma belgeleri o bölgede bulunan en yüksek rütbeli devlet memuruna verilir ve savcılar aracılığıyla mahkemeye iletilir.

MADDE 7 – Vatana ihanet suçlarının yargılama süresi mecburi bir sebep olmadıkça 24 günde sonuçlanacaktır. Mecburi bir sebep olmadan bu süreyi aşan görevliler ve mahkeme heyeti Ceza kanununun 102. maddesi eki gereği suçunun derecesine göre cezalandırılmak üzere ilgili mahkeme tarafından 20 gün içerisinde yargılanarak bir karara verilecektir.

MADDE 8 – Bu kanuna uygun olarak mahkemelerin verdiği karar kesindir. Büyük Millet Meclisinin onayı ile infaz olunur. 

MADDE 9 – Vatana ihanet suçlarından yargılananlar davet yazısı aranmaksızın mahkeme karşısına çıkartılır. 

MADDE 10 – İsyanlara katılmayanlar hakkında bilerek suçlamalarda bulunan kişiler, iftira attıkları suçun cezası ile cezalandırılacaktır.

MADDE 11 – Haklarında kendileri yokken hüküm verilenler, yakalandıkları anda yeniden yargılanacaktır.

MADDE 12 – Bu kanun her mahallin idare amiri aracılığı ile nahiye ve kaza ve vilayet merkezlerine ve köy ihtiyar heyetleri çağrılarak yüzlerine karşı okunarak bildirilir ve bildirildiğine dair imzalı zabıt tutularak saklanır.

MADDE 13 – İşbu kanunun icrayı ahkamına Büyük Millet Meclisi memurdur.

MADDE 14 – İşbu kanun her mahalde tarihi tebliğ ve ilanından 48 saat sonra geçerli olacaktır.


İlgili Link :

İstiklal Mahkemesi Konu Anlatımı :

https://www.bulabilirim.com/768/istiklal-mahkemesinin-kurulmasi-ve-nedenleri

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

11,089 soru

11,184 cevap...