Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları kategorisinde tarafından

Kaşgarlı Mahmud tarafından Abbasi halifesine sunulan, Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış, birçok Türk lehçesine ait örnekler bulunan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Dîvânü Lugâti’t Türk

C) Divân-ı Hikmet

D) Atabetü’l Hakâyık

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Kaşgarlı Mahmud tarafından Abbasi halifesine sunulan, Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış, birçok Türk lehçesine ait örnekler bulunan eser Divanı Lügati't Türk'tür. Doğru cevabımız B şıkkı "Dîvânü Lugâti’t Türk" seçeneği olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

15,583 soru

15,741 cevap...