Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları kategorisinde tarafından

Soru 1:

Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşadığı şehrin tapınağındaki büyük put hariç tüm putları kırmıştı.

B) Gönderildiği toplum Ay'a, Güneş'e, yıldızlara ve putlara tapmaktaydı.

C) Nemrut tarafından ateşe atılmıştı.

D) Allah'a inanmayı babasının tavsiyeleri ile seçmişti.

Soru 2:

Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Süleyman’la aynı zaman diliminde yaşamıştır.

B) Babasını ve kavmini tevhit inancına davet etmiştir.

C) Nemrut’un itirazlarına susturucu cevaplar vermiştir.

D) O, Kur’an’da samimi bir Müslüman ve Hanif olarak anılmıştır.

E) Putları kırarak onların kendilerini savunamadıklarını göstermiştir

Soru 3:

Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nemrut ile mücadele etmiştir.

B) Hz. İsmail ve Hz. Yakup'un babasıdır.

C) Kabe'yi inşa etmiştir.

D) Peygamberimiz onun soyundan gelmiştir.

Soru 4:

Hz. İbrahim (as) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası denilmektedir.

B) Kâbe, Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

C) Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılıp yakılmıştır.

D) Babası Azer kendisine inanmamıştır.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Cevap 1:

Hz. İbrahim Allah'a inanmaya En'âm Suresi 75. Ayet'te anlatıldığı gibi başlamıştır.

En'âm Suresi 75. Ayettefsiri:

"Putlara tapmakta olan kavminin ve babasının dalâlette olduğunu gören, bu nedenle babasını ikaz eden İbrâhim’e biz, yerde ve göklerde mülkiyet ve tasarrufumuz altında bulunan şeylerin mahiyetlerini, hakikatlerini açık seçik gösterdik; bunların bizden başka yöneticisi ve yaratıcısı bulunmadığı hususunda onu bilgilendirdik ve bütün bunları, kuşku götürmez kesinlikte bir imana ulaşsın diye yaptık."

Doğru cevabımız D şıkkı "Allah'a inanmayı babasının tavsiyeleri ile seçmişti." seçeneği olacaktır.

Cevap 2:

Hz. İbrahim, Hz. Süleyman'dan önce yaşamıştır. Dolayısı ile doğru cevabımız A şıkkı "Hz. Süleyman’la aynı zaman diliminde yaşamıştır." seçeneği olacaktır.

Cevap 3:

Hz. İsmail ve Hz. Yakupun babası Hz. İbrahim değildir. Doğru cevabımız B şıkkı "Hz. İsmail ve Hz. Yakupun babasıdır." seçeneği olacaktır.

Cevap 4:

Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılıp yakılmamış eceli ile vefat etmiştir. Dolayısı ile doğru cevabımız C şıkkı "Hz. İbrahim (a.s.) ateşe atılıp yakılmıştır." seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...