Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında hiçbir harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, ülkeyi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaya yönelik çalışmalarda da bulunmuyordu. İstanbul Hükûmeti, Anadolu'ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletlerine silahla karşı konulmamasını istiyordu.

Buna göre, İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısında izlediği politika;

I- mücadelecidir.

II- duyarsızdır.

III- çekingendir.

IV- teslimiyetçidir.

V- milliyetçidir.

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) I - II - III

B) II - III - IV

C) I - III - V

D) I - II - IV - V

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısında izlediği politika duyarsız, çekingen ve teslimiyetçi olarak açıklanabilir. Doğru cevabımız B şıkkı II - III - IV seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...