Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdaki eserlerden hangisi Büyük Selçuklular zamanına aittir?

A) Divan-ı Lügat-it Türk

B) Mesnevi

C) Kutadgu Bilig

D) Manas Destanı

E) Siyasetname

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Siyasetname kimin eseridir? Siyasetname nedir kısaca anlatınız :

Siyasetname veya diğer adı ile Siyeru'l-mülk, Selçuklu Devletinde vezirlik yapmış olan Nizamülmülk tarafından yazılmıştır. Genel olarak devlet işleri, devlete dair temel ilke ve düşünceleri anlatan eserdir. Dolayısı ile doğru cevap E şıkkı Siyasetname dir.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

11,550 soru

11,647 cevap...