Tarih Soruları kategorisinde tarafından

image


XVI. ve XVII. Yüzyılda İtalya’nın Siyasi Durumu

XVI. ve XVII. yüzyıllarda, İtalya’nın komşuları güçlü merkezî monarşiler kurduklarında, kent devletlerine, papalığa ve feodal prensliklere bölünmüş olan İtalya; İspanya’nın, Fransa’nın, Avusturya’nın hatta İsviçrelilerin istilalarına uğramıştır. 


Machiavelli’nin Siyasi Düşünceleri

“Hükümdar” adlı kitabında Machiavelli, İtalya’da siyasi birliğin ancak güçlü bir hükümdarla sağlanabileceği fikrini ortaya atmıştır. “Hükümdarın önünde onu sınırlayacak hiçbir engel olmamalıdır.” diyen Machiavelli; din ve ahlak kurallarının bile hükümdarı durdurmaması gerektiğini ileri sürmüştür.


İki metin birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İtalya, güçlü monarşik bir yönetimle kötü durumdan kurtulabilir.

B) Machiavelli cumhuriyetçi fikirlere sahiptir.

C) Papalık, kent devletlerini otoritesi altına almıştır.

D) Monarşiler yerlerini meşruti yönetimlere bırakmaktadır.

E) Hukuk devleti anlayışı Avrupa’da benimsenmeye başlamıştır.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Soruyu incelediğimizde aslında her iki metnin ortak noktasını sorulduğunu görmekteyiz. Şıklara baktığımız b şıkkı "Machiavelli cumhuriyetçi fikirlere sahiptir." cümlesi sadece ikinci metnin düşüncesidir dolayısı ile şık B olamaz. C şıkkını incelediğimizde "Papalık, kent devletlerini otoritesi altına almıştır." cümlesi yalnızca ilk metin ile ilişkilendirilebilir. D şıkkına baktığımızda "Monarşiler yerlerini meşruti yönetimlere bırakmaktadır." cümlesi hiçbir metinde yer almamaktadır. Son olarak E şıkkı "Hukuk devleti anlayışı Avrupa’da benimsenmeye başlamıştır." ise hiçbir metinde yer almamaktadır. Ancak her iki metin ile alakalı olan hem de birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan şık A şıkkı İtalya'nın kurtuluşunun ancak güçlü monarşik bir yönetimle mümkün olduğudur.
Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

11,089 soru

11,184 cevap...