Coğrafya Soruları kategorisinde tarafından

"Litosferi oluşturan yer kabuğunu, kayaçları, toprak gibi unsurları; tektonizma, volkanizma, dağ oluşumu vb. olayları ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini inceler."

Yukarıda çalışma alanları verilen coğrafya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kartografya

B) Jeomorfoloji

C) Hidroğrafya

D) Biyocoğrafya

E) Klimatoloji

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Kartografya ne demek kısaca tanımı:

A şıkkı Kartografya veya diğer adı ile haritalama, harita ve haritaya benzeyen gösterimler üretmek için uygulanan, gerekli tüm çalışmaları içine alan bilim, teknik ve sanattır.

Hidroğrafya ne demek kısaca tanımı:

C şıkkı Hidroğrafya veya diğer adı ile  hidrografi, yeraltı ve yer üstü sularının oluşması ve dağılımlarını araştıran ve bunların insan yaşamı üzerine etkisini inceleyen bir bilim dalıdır. 

Biyocoğrafya ne demek kısaca tanımı:

D şıkkı Biyocoğrafya, hayvan ve bitki türlerinin dağılımını ve bu dağılımın nedenlerini derinlemesine inceleyen Fiziki coğrafyanın alt bilim dalıdır.

Klimatoloji ne demek kısaca tanımı:

E şıkkı Klimatoloji veya diğer adı ile iklim bilimi, atmosfer içerisinde meydana gelmekte olan hava olaylarıyla yeryüzünde görülmekte olan iklim tiplerini inceleyen bilim dalıdır.

Jeomorfoloji nedir kısaca tanımı :

B şıkkı Jeomorfoloji yardımcı dalı jeoloji olan, yerin yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerine açıklık getirilmesini konu edinen bilim dalıdır. Dolayısı ile doğru cevap B şıkkı Jeomorfoloji olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...