Bulabilirim.com Gizlilik Politikası

Bulabilirim.com Gizlilik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Bulabilirim.com bünyesinde yer alan ve ayrıca aşağıda belirtilmiş olan tüm mecralarda ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanun hükümleri çerçevesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla sistemde tutulan verilerin işlenmesi noktasındaki esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Bu gizlilik politikası Bulabilirim.com da bulunan kişisel verilerinin kullanımı ve korunması amacıyla düzenlenmektedir.
Kullanıcıların, Üyelerin kişisel bilgileri, kişisel verileri, adı-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, T.C Kimlik numarası, selfie kimlik fotoğrafı, adresi, telefon numarası, ip adresleri, log kayıtarı gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi, kişisel veri olup, bu gizlilik politikasında “kişisel veriler” olarak anılacaktır.

Bulabilirim.com

bulabilirim.com kullanıcılarının kişisel verileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ancak İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel veriler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

bulabilirim.com  kişisel verileri ve kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. bulabilirim.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, bulabilirim.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına rağmen internet sitesine ve/veya sisteme ( sunuculara ) yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bulabilirim.com’in bu sebeplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır ve bu gibi kişisel veri kayıplarından doğacak sorumlulukları kabul etmez.


Bir kullanıcının, başka bir kullanıcının kişisel verilerine ( bilgilerine ) ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri ve/veya verileri, bulabilirim.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel veriler bulabilirim.com tarafından da güncellenebilecektir.

bulabilirim.com, kişisel verileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi bulabilirim.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir, saklanabilir ve kullanılabilir.

Kullanıcının kişisel verileri (nitelikli kişisel veriler hariç); gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.
bulabilirim.com, internet sitesini kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.


bulabilirim.com. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5187 Sayılı Basın Kanunu ve diğer ilişkili Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek “Yer Sağlayıcı” olarak hizmet sunmaktadır.
Her türlü anlaşmazlık halinde İzmir Merkez Mahkemeleri yetkili durumdadır.

bulabilirim.com. değişen teknolojiler, yeni hizmete alınan özellikler, yeni sunulmaya başlanan mecralar ve diğer birçok durum sebebi ile gerekli görülen anlarda maddelerde değişiklik veya ekleme yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcılara açık şekilde sunulan Gizlilik Politikası adresine girip değişiklikleri kontrol edilebilir ve sistemin işleyişine yönelik ek bilgiler için Üyelik Kullanım Sözleşmesi’ne bakılabilir;

Kullanım Sözleşmesi

bulabilirim.com internet sitesini ziyaret eden ve kayıt olan her kullanıcı, bulabilirim.com Gizlilik Politikası hükümlerini ve KVKK Aydınlatma Metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) Aydınlatma Metni

Çocuklar İçin Çevrimiçi Gizlilik Politikası

Bulabilirim.com, Hizmetlerimizi kullanan çocukların gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. İşbu Çocuklar İçin Çevrimiçi Gizlilik Politikası’nda 16 yaşından küçük çocuklar ('çocuk' veya 'çocuklar') tarafından sunulan bilgilerle ilgili olarak bilgi toplama, açıklama ve ebeveyn izni uygulamalarımız açıklanmakta ve genel Politika altında açıklanan tanımlar kullanılmaktadır. Bu politika ABD Çocuklar İçin Çevrimiçi Gizliliği Koruma Kanunu’na (U.S. Children’s Online Privacy Protection Act ('COPPA')) uygundur. COPPA ve çocukların çevrimiçi gizliliği hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Online sitesini ziyaret ediniz.

Çocuklardan topladığımız bilgiler, bu bilgileri kullanma şeklimiz, ebeveynlerle nasıl ve ne zaman iletişime geçtiğimiz

Bulabilirim.com, kullanıcılarına bazıları öncelikle çocuklara yönelik olan, diğerleri ise her yaştaki kullanıcılar ve onların aileleri için tasarlanan bir dizi Hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerimiz, çocuklardan bilgi toplayabilen aktiviteler dahil olmak üzere çeşitli aktiviteler sunar. Aşağıda olası bilgi toplama örnekleri özetlenmiş ve nasıl ve ne zaman ebeveynleri bilgilendireceğimiz ve/veya ebeveyn izni isteyeceğimiz hususları genel hatlarıyla belirtilmiştir. Bir çocuktan kişisel bilgiler topladığımız herhangi bir durumda, bu bilgileri yalnızca aktivite isteğini karşılamak ya da ya da çocuğun aktiviteye katılmasına imkan sağlamak için makul derecede gerekli olan ve kullanıcılarımızın veya hizmetlerimizin güvenliğini sağlayacak süreyle sınırlı olarak ya da kanunun gerektirdiği ölçüde elimizde tutacağız. Bir çocuktan COPPA gerekliliklerine uygun olmayan şekilde bilgi topladığımızı fark etmemiz halinde ya bu bilgileri sileceğiz ya da bu bilgi toplama işlemi için derhal ebeveynin iznini isteyeceğiz.

Kayıt

Çocuklar, çoğu durumda Hizmetlerimize, diğer birçok amacın yanında beyin antrenmanı yapmak, oyun oynamak ve belli özelliklerle meşgul olmak için kaydolabilmektedirler. Kayıt prosedürü sırasında, çocuktan bilgilendirme ve güvenlik amaçlarıyla bir ebeveynin veya vasinin e-posta adresi, çocuğun adı, cinsiyeti, doğum günü ve e-posta gibi bazı bilgileri vermesini talep edebiliriz. Çocukların bilgilerini bizimle paylaşıp paylaşmayacaklarına kendilerinin karar verebileceğini ancak bazı özelliklerin bu bilgiler olmadan çalışmayacağını lütfen unutmayınız. Sonuç olarak, talep edilen bilgi sağlanmadığı takdirde çocuklar belli özelliklere erişemeyebilirler. Bir çocuktan, çevrimiçi bir aktiviteye katılmak için makul ölçüde gerekli olandan daha fazla bilgi vermesini talep etmeyeceğiz.

Ebeveynin e-posta adresinin alınması hakkında: COPPA gerekliliklerine uygun olarak, çocukları hedef alan herhangi bir sitede veya uygulamada ya da yaş sorup kullanıcının 12 veya daha küçük yaşta olduğunu belirlediğimiz herhangi bir durumda, çocuktan herhangi bir kişisel bilgi almadan önce bir ebeveynin veya vasinin e-posta adresini talep edeceğiz. Çocuğunuzun kişisel bilgilerin toplandığı bir aktiviteye katıldığını düşünüyorsanız ve siz ya da başka bir ebeveyn/vasi, uyarıcı nitelikte veya izninizi isteyen bir e-posta ALMADIYSANIZ lütfen bizimle info@Bulabilirim.com.com adresinden iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Ebeveyn açıkça e-posta pazarlamasını tercih etmediği veya bu tür e-posta iletişimine izin veren bir aktiviteye ayrı olarak katılmadığı sürece ebeveyn izni için sunulan ebeveyn e-postaları ebeveyne pazarlama yapmak için kullanılmayacaktır.

Çocuk Tarafından Oluşturulan İçerik

Hizmetlerimizdeki bazı aktiviteler çocukların içerik oluşturmasını veya idare etmesini ve Bulabilirim.com'a kaydetmesine izin vermektedir. Bu aktivitelerin bazıları çocukların herhangi bir kişisel bilgi vermesini gerektirmez ve bu nedenle ebeveynin bilgilendirilmesi veya izninin alınmasını gerektirmez. Bir aktivite potansiyel olarak bir çocuğun oluşturduğu içeriğe kişisel bilgiler girmesin olanak sağlıyorsa, ya her türlü kişisel bilgiyi silmek için gönderilenleri önden tarayacak ya da bilgi toplama için e-postayla doğrulanabilir ebeveyn izni talep edeceğiz. Kişisel bilgiler içerebilecek olan geliştirilen içerik örnekleri, beyin sağlığı veya diğer açık metin alanları ile metin ya da elle bilgi girmeyi sağlayan çizimleri içerebilir. Kişisel bilgiler içeren içerikleri toplamaya ek olarak, Bulabilirim.com ayrıca, içerikleri kamuya açık olarak paylaşmayı veya bir üçüncü şahsın kendi kullanımı için onunla paylaşmayı planlıyorsa daha yüksek düzeyde bir ebeveyn izni alacağız.

Doğrulanabilen Ebeveyn İzni Hakkında:

E-postayla İzin Verme. Bulabilirim.com’in bir çocuktan kişisel bilgi almayı istediği durumda, COPPA öncelikle e-postayla bir ebeveynin veya vasinin iznini almamızı zorunlu kılmaktadır. E-postada hangi bilgileri toplamakta olduğumuzu, bunları nasıl kullanmayı düşündüğümüzü, ebeveynin nasıl izin verebileceğini ve ebeveynin iznini nasıl geri alabileceğini açıklayacağız.

Üst Düzey İzin. Bulabilirim.com’in bir çocuktan kamuya açık olarak yayınlanacak kişisel bilgiler toplaması durumunda, e-posta izninden daha üst düzeyde bir izin talep edeceğiz. Bu tür “üst düzey” izin yöntemleri, doğrulama için kredi kartı veya başka bir ödeme yöntemi (itibari bir ücretle birlikte) isteme, e-posta eki aracılığıyla imzalı bir izni zorunlu kılma dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yöntemleri içermektedir.

Ebeveyn yerine öğretmen izni. COPPA, okul tabanlı aktivitelerle ilgili olarak, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çocuklardan kişisel bilgiler toplanması için izin vermek üzere ebeveynlerin yerine hareket etmesine olanak tanır. Okullar her zaman ebeveynleri bu aktiviteler hakkında bilgilendirmelidir. Bir çocuğun Ailenin Eğitimle İlgili Hakları ve Gizlilik Kanunu (Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”)) kapsamındaki eğitim kaydıyla ilgili olarak ebeveyn hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen sitesini ziyaret ediniz.

Sohbet

Bazı özellikler ve aktiviteler, çocukların bir sohbet sistemi aracılığıyla diğer kullanıcılarla doğrudan iletişim kurmasını sağlar.Sitelerimizde ve uygulamalarımızda bu etkileşimli özellikleri kullanan çocukları kendileri veya herhangi bir üçüncü şahıs hakkında kişisel bilgi vermeyi kesinlikle kesinlikle teşvik etmiyoruz ve kesinlikle filtrelerimizi ya da ılımlılığımızı atlatmaya teşebbüs etmiyoruz. Ayrıca, çocukların çevrimiçi etkinliklere katıldığı zaman ebeveynlerin çocuklarını dikkatle denetlemelerini öneririz.

Mesajlar

Bir vesileyle, bir çocuktan gelen bir soruya cevap vermek için,Bulabilirim.com'un çocuğun e-posta adresi gibi çevrimiçi iletişim bilgilerini sorması gerekebilir.Aynı şekilde, belirli faaliyetler veya hizmetler ile bağlantılı olarak çocukla sürekli iletişim kurmamız gerekebilir.Bir örnek, hizmetler, bilişsel değerlendirme, beyin eğitimi, aktivite veya özellikler hakkında zaman zaman güncellemeler sağlayan bir haber bülteni olabilir.Çocuk veya ebeveyn, her iletişimin ayrı ayrı "kolayca çıkmasını" sağlayabilir.

Anlık Bildirimler

Anında ileti bildirimleri, tipik olarak indirilen uygulamalarla ilişkilendirilen ve uygulama kullanılmadığında bile cihaz sahibiyle iletişim kurabilen mobil ve diğer cihazlardaki bildirimlerdir. Çocuk ancak yukarıda belirtilen Bölüm Tescili'nde detaylandırıldığı gibi bir vasi veya ebeveyn e-posta adresi vermesini gerektiren Bulabilirim.com'a kaydolduktan sonra push bildirimleri alabilir.

Coğrafi Konum Verileri

Çocuklara yönelik bir Bulabilirim.com Hizmeti, bir sokak adresinin toplanmasına eşdeğer olan coğrafi konum bilgilerini toplarsa, öncelikle ebeveyn izni isteriz.

Sürekli Tanımlayıcılar

Çocuklar bizimle iletişime geçtiğinde, bazı bilgiler, hem Hizmetlerimizi çocuklar için daha ilginç ve yararlı hale getirmek için, hem de işimizle ilgili farklı nedenlerle otomatik olarak toplanabilmektedir. Buna örnek olarak; bilgisayarın işletim sistemi türü, çocuğun IP adresi veya mobil cihaz tanımlayıcısı, web tarayıcısı, çocuğun Hizmetlerimizin farklı kısımlarını ziyaret etme sıklığı, cocuğun coğrafi konumu ve çevrimiçi ya da cep telefonu hizmet sağlayıcısıyla ilgili bilgiler verilebilir. Bu bilgiler çerezler, flash çerezler, web işaretçileri ve diğer benzersiz tanımlayıcılar gibi teknolojiler kullanılarak toplanmaktadır. Bu bilgiler Bulabilirim.com veya bir üçüncü şahıs tarafından toplanabilir. Bu veriler yalnızca dâhili amaçlarla ve aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere kullanılır:

çocukların Hizmetlerimizdeki özellikler ile aktivitelere erişmesini sağlamak
içerikleri özelleştirerek Hizmetlerimizi geliştirmek
hizmetlerimizin performansını ele almak için araştırma ve analiz yapmak
Bulabilirim.com’un kullanması için anonim raporlar oluşturmak
Söz konusu bilgileri Hizmetlerimizde çocuklardan diğer amaçlarla topladığımız (veya başkalarının toplamasına izin verdiğimiz) durumda, ebeveynleri bilgilendireceğiz ve bu tür bilgi toplamadan önce ebeveynlerden izin alacağız.

Operatörlerin gizlilik politikaları ile bilgi toplama ve kullanma uygulamalarıyla ilgili sorularınız için @Bulabilirim.com.com adresinden bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Çocuklardan Alınan Bilgiler Başkalarına Sunulduğunda

Çocuklar Bulabilirim.com'a bir öğretmen, okul yöneticisi, sağlık görevlisi veya araştırmacıdan bir davetiye aldıktan sonra kaydolabilirler. Bu durumlarda ve eğer,çocuk kaydolursa Bulabilirim.com bir ebeveynin ya da vasinin e-posta yoluyla rızasını talep eder. Eğer çocuk kişisel bilgilerini öğretmen, okul yöneticisi, sağlık görevlisi veya araştırmacıyla paylaşıyorsa ebeveyn ya da vasi, çocuğun gizlilik ayarlarını düzenleyebilir

Varsayılan olarak, çocuğun kişisel bilgileri kamuya açık olarak yayınlanmaz. Bir çocuğun kişisel bilgilerinin kamuya açık olarak yayınlandığı nadir durumlara ek olarak , çocuklardan alınan kişisel bilgileri, aşağıdaki durumlar da dâhil olmak üzere sınırlı sayıda durumda paylaşabilir veya açıklayabiliriz:

Bilgileri, bize bir işle ilgili destek, profesyonel destek veya teknoloji desteği sağlamak üzere hizmet sağlayıcılarımız için gerekli olursa onlarla paylaşabiliriz.
Kişisel bilgileri, kanunlar tarafından izin verilirse veya zorunlu kılınırsa, örneğin bir mahkeme emri ya da celbine yanıt olarak, ifşa edebiliriz. Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, çocuklardan alınan bilgileri (i) bir kolluk veya kamu kurumunun (okullar ve çocuk hizmetleri dâhil) isteğine yanıt olarak; (ii) açıklamanın bir suça teşviki önleyebileceğine, kamu güvenliğiyle ilgili bir soruşturmayı kolaylaştırabileceğine ya da site ve uygulamalarımızı kullanan bir çocuğun güvenliğini koruyabileceğine inanmamız halinde; (iii) site, uygulama ve diğer teknolojilerimizin güvenliğinin yanı sıra hizmet sağlayıcılarımızın teknolojilerini korumak amacıyla ya da (iv) sorumluluklara karşı önlemler almamızı sağlamak amacıyla da açıklayabiliriz.
Ebeveyn Tercihleri ve Denetimleri

Ebeveynler istedikleri zaman özel bir hesapla ilişkili olarak, çocuklarından başka kişisel bilgiler toplanmasına izin vermeyi reddedebilir ve söz konusu hesapla bağlantılı olarak topladığımız kayıtlarımızdaki kişisel bilgileri silmemizi talep edebilir. Kayıtların silinmesine yönelik bir talebin, hesabın, üyeliğin ya da başka hizmetin sonlandırılmasına yol açabileceğini lütfen unutmayınız.

Bir çocuk bir Bulabilirim.com.com hesabı için kaydolduğunda, ebeveynlerin çocuklarından aldığımız kişisel olarak tanımlanabilen bilgilere erişmesi, bunları değiştirmesi veya silmesini sağlamak için iki yöntem kullanırız:Ebeveynler rızaları alınmak üzere kendilerine Bulabilirim.com tarafından gönderilen e-postada belirtilen çocuklarının e-posta adresi ve şifresi aracılığıyla çocuklarının hesabına giriş yaparak çocuklarının kişisel bilgilerine erişmeyi veya bunları silmeyi talep edebilirler.
Ebeveynler bize info@Bulabilirim.com adresinden e-posta göndererek çocuklarının kişisel bilgilerine erişmek, bunları değiştirmek veya silmeyi talep etmek için bizle iletişime geçebilir.
Her türlü yazışmada, lütfen çocuğun ve ebeveynin e-posta adreslerini ekleyiniz. Çocukların gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla, herhangi bir kişisel bilgiye erişimi sağlamadan önce ebeveynin kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olacak makul tüm adımları atacağız.

Güncellemeler

Bu politika, internetin değişen doğasına bağlı olarak Bulabilirim.com'un takdiriyle her zaman değiştirilebilir. Bu sebeple, her zaman tam bilgiye sahip olmak için Gizlilik Politikamızı sık sık ziyaret etmenizi tavsiye ederiz

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.
...