Sosyoloji Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin çalışma ve iş yaşamına etkileri bakımından öne çıkan unsurlarından değildir?

A) Bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde ve bilgi akışında geniş ölçekli koordinasyona imkân vermesi.

B) Ulus-devletlerin ekonomi üzerindeki etkisinin azalması.

C) Yerel, ulusal ve küresel arasındaki tarihsel ayrımların derinleşerek belirginleşmesi.

D) Tüketim kalıplarının şekillenmesinde çokuluslu ya da ulus-ötesi şirketlerin artan önemi.

E) Üretimin işgücü maliyetleri başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşük olduğu coğrafyalara kaydırılması.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin çalışma ve iş yaşamına etkileri bakımından öne çıkan unsurlarından değildir?

  • Bilgi teknolojilerinin üretim sürecinde ve bilgi akışında geniş ölçekli koordinasyona imkân vermesi, 
  • Yerel, ulusal ve küresel arasındaki tarihsel ayrımların derinleşerek belirginleşmesi.
  • Tüketim kalıplarının şekillenmesinde çokuluslu ya da ulus-ötesi şirketlerin artan önemi.
  • Üretimin işgücü maliyetleri başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşük olduğu coğrafyalara kaydırılması.

küreselleşmenin çalışma ve iş yaşamına etkileri bakımından öne çıkan unsurlar arasında yer alırken

Ulus-devletlerin ekonomi üzerindeki etkisinin azalması küreselleşmenin çalışma ve iş yaşamına etkileri bakımından öne çıkan unsurlarından değildir. Doğru cevabımız B şıkkı "Ulus-devletlerin ekonomi üzerindeki etkisinin azalması." seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Sosyoloji Destek Ekibi


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...