Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Tanzimat dönemi, 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlayan 1876 Meşrutiyet’in ilanı ile sona eren dönemdir. Kavram olarak Tanzimat, Türk siyasi, idari, iktisadi ve sosyal hayatında topyekûn bir değişmeyi ve yeniden yapılanmayı ifade eder. Tanzimat, Osmanlı Devleti’ne Batılı anlamda bir düşünce ve yönetim şekli getirmek için Avrupa’dan esinlenerek yapılan programlı bir yenilik ve kültür hareketidir.

Buna göre,

I. Köklü ve kalıcı yenilikler yapılmaya çalışılmıştır.

II. Ulus devlet olma yolunda çalışmalar başlatılmıştır. 

III. Yapılan değişimlerde Batı kültürü esas alınmıştır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) I ve III.

E) II ve III.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Tanzimat dönemi, 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlayan 1876 Meşrutiyet’in ilanı ile sona eren dönemdir. Kavram olarak Tanzimat, Türk siyasi, idari, iktisadi ve sosyal hayatında topyekûn bir değişmeyi ve yeniden yapılanmayı ifade eder. Tanzimat, Osmanlı Devleti’ne Batılı anlamda bir düşünce ve yönetim şekli getirmek için Avrupa’dan esinlenerek yapılan programlı bir yenilik ve kültür hareketidir.

Buna göre,

I. Köklü ve kalıcı yenilikler yapılmaya çalışılmıştır.

II. Ulus devlet olma yolunda çalışmalar başlatılmıştır. 

III. Yapılan değişimlerde Batı kültürü esas alınmıştır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

Buna göre "Ulus devlet olma yolunda çalışmalar başlatılmıştır." önermesine ulaşılamaz. Doğru cevabımız B şıkkı Yalnız II. seçeneği olacaktır.

Bulabilirim.com Tarih Dersi Destek Ekibi


İlgili sorular

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...