Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Hangisi milli iradeyi hakim kılma ve demokratikleşme çabalarından biri değildir?

Aşağıdaki iki sorunun çözümü için yardımcı olabilir misiniz?


Düşünce ve inanç özgürlüğü, milli iradenin hakim olduğu toplumlarda ve demokratik ülkelerde gelişir. Mustafa Kemal: "Artık hükümet ile millet arasındaki mazideki ayrılık kalkmıştır. Hükümet millettir ve millet de hükümettir. Artık hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır." diyerek cumhuriyetin ilanıyla millet iradesinin ülke yönetiminde belirleyici olduğunu vurgulamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, demokratikleşme ve milli iradeyi hakim kılmaya yönelik atılan adımlardan biri değildir?

A) Büyük Millet Meclisi'nin açılması

B) Saltanatın kaldırılması

C) Çok partili hayata geçiş denemelerinin olması

D) iki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi


Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokratikleşmeyi ve milli iradeyi hakim kılmak için atılan adımlardan biri değildir?

A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması

B) Büyük Millet Meclisi'nin açılması

C) Halifeliğin kaldırılması

D) Saltanatın kaldırılması

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

1. Sorunun cevabı:

İki aşamadan oluşmakta olan ve öncelikle ilk seçmenlerin ikinci seçmenleri daha sonrasında ise ikinci seçmenlerin de başkan veya milletvekili gibi temsilcileri seçmekte olduğu seçim sistemine iki dereceli seçim veya dolaylı oy sistemi denilmektedir. Dolayısı ile tek dereceli seçimlerin tersine, seçmenler başkanı veya milletvekillerini doğrudan seçememektedirler. Doğru yanıtımız D şıkkı iki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi olacaktır. iki dereceli seçim sisteminin benimsenmesi demokratikleşme ve milli iradeyi hakim kılmaya yönelik atılan adımlardan biri değildir.

2. Sorunun cevabı:

umumi hıfzıssıhha kanunu ne demek kısaca anlatmamız gerekirse toplumun sağlıklı yaşaması için alınan önlemlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Dolayısı ile A şıkkı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması ülkemizde demokratikleşmeyi ve milli iradeyi hakim kılmak için atılan adımlardan biri değildir. Doğru seçeneğimiz A şıkı olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

11,852 soru

11,945 cevap...