Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Mimar Sinanın toplam kaç eseri vardır?

2 Cevaplar

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

image

Mimar Sinan'ın eser sayısı

Mimar Sinan veya diğer ismi ile Koca Mi'mâr Sinân Âğâ 81 cami, 55 medrese, 51 mescit, 17 türbe, 26 darül-kurra, 3 darüşşifa (hastane), 17 imarethane, 48 hamam, 8 köprü, 5 su yolu, 36 saray, 20 kervansaray ve 8 mahzen ve olmak üzere toplam 375 eser inşa etmiştir. Edirne’de inşa etmiş olduğu Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir.

Mimar sinan'ın eserleri nelerdir?

Camiler

 1. Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
 2. Abdüsselâm Camii'nin (İzmit’te)yenilenmesi,
 3. Ahi Çelebi Camii (İzmir İskelesi yakınında),
 4. Ahmed Paşa Camii (Topkapı’da)
 5. Bâli Paşa Camii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında
 6. Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)
 7. Bosnalı Mehmed Paşa Camii (Sofya’da),
 8. Cedid Ali Paşa Camii (Babaeski’de),
 9. Cenâbî Ahmed Paşa Camii (Ankara’da),
 10. Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
 11. Çoban Mustafa Paşa Camii (Gebze’de),
 12. Defterdar Mustafa Çelebi Camii (Edirne’de),
 13. Defterdar Süleyman Çelebi Camii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)
 14. Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)
 15. Ebü’l-Fazl Camii (Tophâne üstünde),
 16. Eski Valide Camii (Üsküdar’da),
 17. Ferhad Paşa Camii (Bolu’da),
 18. Ferhad Paşa Camii (Çatalca’da),
 19. Ferruh Kethüdâ Camii (Balat Kapısı içinde)
 20. Firdevs Bey Camii (Isparta’da),
 21. Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)
 22. Hacı Evhad Camii (Yedikule yakınında)
 23. Hacı Paşa Camii (Kayseri’de),
 24. Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)
 25. Hamâmî Hâtun Camii (Sulumanastır’da)
 26. Haseki Camii (İstanbul)
 27. Haseki Sultan Camii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
 28. Hoca Hüsrev Camii (Kocamustafapaşa’da)
 29. Hürrem Çavuş Camii (Yenibahçe yakınında),
 30. Hüsreviye (Hüsrev Paşa) Camii (Haleb’de),
 31. İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı’da)
 32. İskender Paşa Camii (Kanlıca’da)
 33. İstanbul Süleymaniye Camii
 34. İstanbul Şehzadebaşı Camii
 35. Kâbe-i şerîf'in kubbelerinin tâmiri,
 36. Kara Camii - (Sofya)
 37. Kasım Paşa Camii (Tersâne yakınında),
 38. Kazasker Abdurrahman Çelebi Camii (Molla Gürânî’de)
 39. Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)
 40. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
 41. Kiliseden dönme Eski Cami'nin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
 42. Kütahya Ulu Camii (Kütahya'da) tamiri
 43. Lala Hüseyin Paşa Camii (Kütahya’da),
 44. Lala Mustafa Paşa Camii (Erzurum’da),
 45. Mahmud Ağa Camii (Ahırkapı yakınında)
 46. Maktul Mustafa Paşa Camii (Budin’de),
 47. Mehmed Bey (Fevziye) Camii (İzmit’te),
 48. Memi Kethuda Camii (Ulaşlı’da),
 49. Mesih Mehmed Paşa Camii (Yenibahçe’de).
 50. Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
 51. Mihrimah Sultan Camii - Üsküdar’da, iskelede
 52. Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)
 53. Molla Çelebi Camii (Tophâne Beşiktaş arasında),
 54. Muhiddin Çelebi Camii (Tophâne’de),
 55. Muradiye Camii (Avlonya'da)
 56. Mustafa Paşa Camii (Bolu’da),
 57. Nişancı Mehmet Paşa Camii (Kiremitlik’te),
 58. Odabaşı Camii (Yenikapı yakınında)
 59. Orhan Camii'nin (Kütahya’da)yenilenmesi,
 60. Osman Paşa Camii (Kayseri’de),
 61. Osman Şah Validesi Camii (Aksaray’da)
 62. Pertev Paşa Camii (İzmit’te),
 63. Piyale Paşa Camii
 64. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Camii (Tırhala’da),
 65. Rüstem Paşa Camii (Bolvadin’de),
 66. Rüstem Paşa Camii (Rodoscuk’ta),
 67. Rüstem Paşa Camii (Samanlı’da),
 68. Rüstem Paşa Camii (Sapanca’da),
 69. Rüstem Paşa Camii (Tahtakale’de)
 70. Selimiye Camii - Edirne
 71. Semiz Ali Paşa Camii (Ereğli’de),
 72. Sinan Ağa Camii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
 73. Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
 74. Sofu Mehmed Paşa Camii (Hersek’te),
 75. Sokullu Mehmed Paşa Camii (Burgaz’da)
 76. Sokullu Mehmed Paşa Camii (Havsa’da, Edirne)
 77. Sokullu Mehmet Paşa Camii (Azapkapısı’nda),
 78. Sokullu Mehmet Paşa Camii (Büyükçekmece)
 79. Sokullu Mehmet Paşa Camii (Kadırga Limanında),
 80. Sultan Alâeddin Selçûkî Camii'nin (Çorum’da) yenilenmesi,
 81. Sultan Bayezid Kızı Camii (Yenibahçe’de)
 82. Sultan Murad Camii (Manisa’da),
 83. Sultan Selim Camii (Karapınar’da),
 84. Sultan Süleyman Camii (Şam, Gök Meydanda),
 85. Süleyman Subaşı Camii (Unkapanı’nda),
 86. Şah Sultan Camii - Eyüp
 87. Şehzade Cihangir Camii (Tophâne’de)
 88. Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da)
 89. Taşlık Camii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
 90. Tatar Han Camii (Kırım, Gözleve’de),
 91. Vezir Osman Paşa Camii (Tırhala’da),
 92. Yunus Bey Camii (Balat’ta)
 93. Zal Mahmud Paşa Camii - Eyüp

Medreseler

 1. Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
 2. Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
 3. Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
 4. AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
 5. Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
 6. Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 7. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
 8. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
 9. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
 10. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
 11. Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
 12. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 13. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
 14. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
 15. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
 16. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
 17. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
 18. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 19. İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
 20. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 21. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
 22. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
 23. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
 24. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
 25. Kasım Paşa Medresesi,
 26. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
 27. Kepenekçi Sinan Medresesi (Küçükpazar’da),
 28. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
 29. Kirmasti Medresesi,
 30. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
 31. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).
 32. MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
 33. MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
 34. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),
 35. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
 36. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 37. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
 38. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
 39. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 40. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
 41. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
 42. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
 43. Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
 44. Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
 45. Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
 46. Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
 47. Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
 48. Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da),
 49. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
 50. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
 51. Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
 52. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
 53. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 54. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
 55. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
 56. Yunus Bey Medresesi (Draman’da),

Külliyeler

 1. Haseki Külliyesi
 2. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Dârülkurrâlar (Kur'an okuma teknikleri eğitimi veren medrese bölümü veya mescit, cami vb. yerlerin yanında inşa edilen kuran okuma yeri.),

 1. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
 2. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).
 3. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 4. Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
 5. Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 6. Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul’da),
 7. Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da).

Türbeler

 1. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 2. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
 3. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
 4. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
 5. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).
 6. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
 7. Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
 8. Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı’da),
 9. Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 10. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 11. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
 12. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
 13. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
 14. Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da),
 15. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
 16. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
 17. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
 18. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
 19. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
 20. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),

İmâretler (Osmanlı Devleti zamanında maddi durumu iyi olmayan kişilere yardım amacı ile oluşturulan hayır kurumları.)

 1. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
 2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
 3. Mehmed Paşa İmâreti (Bosna’da),
 4. Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz’da),
 5. Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa’da),
 6. Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 7. Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de).
 8. Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
 9. Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
 10. Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
 11. Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
 12. Sultan Selim İmâreti (Karapınar’da),
 13. Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu’da),
 14. Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
 15. Sultan Süleymân İmâreti (Şam’da),
 16. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
 17. Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),

Dârüşşifâlar

 1. Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
 2. SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
 3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

+1 oy
tarafından

Su Yolları Kemerleri

 1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
 2. Gözlüce Kemeri (Cebeciköy’de),
 3. Kırık Kemer
 4. Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),
 5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
 6. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),

Köprüler

 1. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ,
 2. Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece'de),
 3. MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
 4. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
 5. Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
 6. Silivri Köprüsü, (Sultan Süleyman Köprüsü)
 7. Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
 8. Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)
 9. Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası'nda)
 10. Taş Köprü (Lüleburgaz)
 11. Uzunköprü (Edirne)

Kervansaraylar

 1. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
 2. Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
 3. Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
 4. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
 5. İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da),
 6. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
 7. Kervansaray (Büyükçekmece’de),
 8. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
 9. Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
 10. Mehmed Paşa Kervansarayı (Hafsa’da),
 11. Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
 12. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
 13. Rüstem Paşa Kervansarayı (Edirne’de),
 14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
 15. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
 16. Rüstem Paşa Kervansarayı (Konya Ereğli'de),
 17. Rüstem Paşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
 18. Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
 19. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
 20. RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta).

Saraylar

 1. Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 2. Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp’te),
 3. Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında),
 4. Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
 5. Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te).
 6. Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 7. Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
 8. Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
 9. Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
 10. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
 11. Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
 12. İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)
 13. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
 14. Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
 15. Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
 16. Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
 17. Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da ,
 18. Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
 19. Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga’da),
 20. Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
 21. Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 22. Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
 23. Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
 24. Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde),
 25. Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
 26. Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
 27. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
 28. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
 29. Sinân Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 30. Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 31. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 32. Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
 33. Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa’da),
 34. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
 35. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
 36. Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),

Mahzenler

 1. Anbar (Has Bahçe Yalısında),
 2. Anbar (sarayda),
 3. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
 4. İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
 5. Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).
 6. Mahzen (Unkapanı’nda),
 7. Mutbak ve kiler (sarayda),
 8. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),

Hamamlar

 1. Beykoz Hamamı,
 2. Dere Hamamı (Eyüp’te),
 3. Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
 4. Hamam (Çatalca’da),
 5. Hamam (Eyüp’te),
 6. Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),
 7. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
 8. Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
 9. Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 10. Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
 11. Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
 12. Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 13. Hayreddin Paşa Hamamı (Tophâne’de),
 14. Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
 15. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
 16. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
 17. İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
 18. İskender Paşa Hamamı,
 19. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
 20. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
 21. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
 22. Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
 23. Kocamustafa paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 24. Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 25. Mehmed Paşa Hamamı (Edirne’de),
 26. Mehmed Paşa Hamamı (Galata’da),
 27. Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
 28. Mihrimah Sultan Hamamı (Edirnekapı’da),
 29. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
 30. Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
 31. Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
 32. Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
 33. Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
 34. Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
 35. Rüstem Paşa Hamamı (Sapanca’da),
 36. Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
 37. Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
 38. Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
 39. Sultan Hamamı (Manisa'da)
 40. Sultan Süleyman Hamamı (Mekke’de),
 41. Sultan Süleyman Hamamı (İstanbul’da),
 42. Süleymaniye Hamamı (Süleymaniye de),
 43. Üç Kapılı Hamam (Topkapı sarayında),
 44. Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
 45. Vâlide Sultan Hamamı (Cibâli Kapısında),
 46. Vâlide Sultan Hamamı (Karapınar’da),
 47. Vâlide Sultan Hamamı (Üsküdar’da)
 48. Vâlide Sultan Hamamı (Üsküdar’da),
 49. Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...