Sosyoloji Soruları kategorisinde tarafından
Bireyin devlete karşı sorumlulukları nelerdir, bireyin topluma karşı sorumlulukları nelerdir? Bir de vatandaşlık görevleri nelerdir kısaca anlatırsanız sevinirim.

1 cevap

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Vatandaşlık görevlerimiz ve sorumluluklarımız : vatandaşlık görevleri nelerdir kısaca anlatmak gerekirse.

1 – Seçme ve Seçilme Hakkı

2 – Kanunlara Uymak

3 – Vergi Vermek

4 – Askerlik Yapmak

   

İyi bir vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu bir şekilde yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerimizde adil davranmalı, ahlak kurallarına uymalı ve dürüst olabilmeliyiz. Saygı, sevgi ve anlayış duygularıyla hareket etmeli diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeli, karşılaştığımız yanlış şeyleri uyarmalı, bu yanlışları gerektiğinde ilgili yerlere şikayet etmeliyiz.

 

Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde sıralamak istersek :

1 - Topluma karşı olan sorumluluklarımızın en başında, birbirimizi sevmek ve karşılıklı haklarımıza, özgürlüklerimize saygı göstermek gelmektedir.

2 - Toplumsal görevlerimizden biri de iyilik yaparak yardımlaşmak, muhtaçlara yardım etmektir.

3 - İmkan ve olanaklar ihtiyaca göre en uygun şekilde kullanılmalı (tutumlu olmak), ahlaki ölçülere göre gereken yerlere, gerektiği kadar harcanmalıdır. Harcamalarımızda lüks ve israftan kaçınılmalı, bu harcamalar toplum yararına kullanılmalıdır

4 - Kendimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yakınlarımıza ve topluma yük olmamak için çalışmak, üretim yapmak sosyal görevlerimiz arasındadır.

5 - Toplumsal görevlerimizden bir de, kamu mallarını korumak, kamu malına zarar vermemek, haksız yollarla bunları elde etmeye çalışmamaktır.

Bunların dışında bireylerin vatandaşlık görevleri /sorumlulukları da vardır.

Bunlar;

Vatandaş Olma Bilinci

Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasına vatandaş olma bilinci denir. Demokratik devletlerin var oluşları ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç ile çerçevesine uygun davranışlar sergileyen insanların çoğalması ile sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerlerin farkında olmak ve demokrasinin gerekliliğine inanmış olmak.

Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının farkında olmak.

Yasalara istisnasız uymak.

Diğer insanlara karşı saygı ve hoşgörü içerisinde davranmak şiddetten yana değil her zaman barıştan yana olmak.

Her türlü ayrımcılığın karşısında olmak.

 

Vatandaşlık görev ve sorumluluklarımız nelerdir maddeler halinde :

Seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak

Vergimizi zamanında ve eksiksiz vermek

Askerlik görevimizi yerine getirmek

Kanunlara, kurallara uymak ve saygılı olmak

Hak ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etmek

Toplumun kurallarına saygı duymak ve bu kuralları benimseyerek yaşamak

Toplumun huzurunu bozmadan yaşamak

 

Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz neden önemlidir? vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmezsek ne olur?

Yönetim doğru, dürüst insanların elinde olmaz, yöneticiler halkı temsil edemez.

Devlet vergi vb. gelirlerini tahsil edemez. Bu nedenle hizmetlerde aksama olur, dış ilişkilerimizde ise zayıflarız.

Ülke bütünlüğü, bağımsızlığı kısacası varlığı tehlikeye girer.

Demokratik yönetimin yerini diktatör yönetim alır. İnsan hakları konusunda ciddi kayıplar yaşanır. Bazı kişi ve gruplara ayrıcalık tanımak zorunda kalır.

İlgili sorular

1 cevap
8, Aralık, 2020 Sosyoloji Soruları kategorisinde Sorularım Var tarafından soruldu
1 cevap
17, Nisan Fizik Soruları kategorisinde Sorularım Var tarafından soruldu
1 cevap
Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12871 soru

12963 cevap...