Türkçe Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdakilerden hangisi Harezm Türkçesi dönemine ait değildir?

A) Mukaddimetü’l-Edeb

B) Kısasu’l-Enbiya

C) Muinü’l-Mürid

D) Şikâyetname

E) Nehcü’l-Feradis

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Harezm Türkçesi Dönemi Eserleri
 • Nehcü'l-Feradis
 • Harezm Türkçesi Fal Kitabı
 • Mukaddimetü'l-Edeb
 • Muinü'l-Mürid
 • Kısasu'l-Enbiya
 • Siracü'l-Kulüb
 • Hüsrev ü Şirin
 • Muhabbetname
 • Hilyetü'l-Lisan ve Hulbetü'l-Beyan
 • Cevahirü'l-Esdaf
 • Cümcümenâme
 • Altın Ordu yarlık ve bitikleri
 • Hazreti Muhammed Menkıbeleri
 • Satır-Altı Kur'an Tercümesi
 • Dini Risale
 • Tıbyanu Lugati’t-Türkî Ala Lisani Kanglı
 • 12 Hayvanlı Türk Takvimi (Salname)

Mukaddimetü’l-Edeb, Kısasu’l-Enbiya, Muinü’l-Mürid ve Nehcü’l-Feradis Harezm Türkçesi dönemine ait eserlerken Şikayetname Harezm Türkçesi dönemine ait değildir. Doğru cevabımız D şıkkı Şikâyetname seçeneği olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

15,675 soru

15,833 cevap...