iş hukuku soruları kategorisinde tarafından

Soru 1:

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kıdem tazminatına hak kazanmak için tamamlanması gereken asgari çalışma süresi 1 yıldır.

b) Farklı işverenlere ait farklı işyerlerinde geçirilen süreler bazı durumlarda kıdem tazminatına esas çalışma süresinin tespitinde toplanır.

c) Aynı işverene ait işyerinde çırak olarak geçirilen süreler kıdem tazminatına esas çalışma süresinin belirlenmesinde dikkate alınır.

d) Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu’nun hâlen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir.

e) Kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına aynı anda hak kazanılabilir.

Soru 2:

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) İşveren İşK. m.25/I hükmüne göre sözleşmeyi feshederse, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

b) İşçi süreli fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirirse kıdem tazminatına hak kazanamaz.

c) İşveren İşK. m.25/III hükmüne göre sözleşmeyi feshederse, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

d) İşveren İşK. m.25/IV hükmüne göre sözleşmeyi feshederse, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

e) İşveren süreli fesih yoluyla sözleşmeyi feshederse, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Cevap 1:

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak "Aynı işverene ait işyerinde çırak olarak geçirilen süreler kıdem tazminatına esas çalışma süresinin belirlenmesinde dikkate alınır." önermesi söylenemez. Doğru cevabımız c şıkkı "Aynı işverene ait işyerinde çırak olarak geçirilen süreler kıdem tazminatına esas çalışma süresinin belirlenmesinde dikkate alınır." seçeneği olacaktır.

Cevap 2:

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak "İşçi süreli fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirirse kıdem tazminatına hak kazanamaz." önermesi söylenebilir. Doğru cevabımız b şıkkı "İşçi süreli fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirirse kıdem tazminatına hak kazanamaz." seçeneği olacaktır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,573 soru

16,751 cevap...