Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A) İngilizlerin Musul'u işgal etmesi

B) Talat Paşa Hükümeti'nin istifa etmesi

C) Mustafa Kemal Paşa'nın 7. Ordu Ko­mutanlığına atanması

D) İzmir ve çevresinin Yunanlılara veril­mesi

E) İtilaf Devletleri'nin Mebusan Meclisi'ni dağıtması

1 cevap

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Cevap A şıkkı ingilizlerin Musul'u işgal etmesidir.

Mondros Mütarekesinin sonuçları nelerdir?

  • Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  • İttihat ve Terakki Partisi, ismini Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir.
  • Ermeniler korumaya alınarak doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır. (24.madde).
  • Antlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmaktaydı.
  • İlk olarak İngilizler Musul'u işgal etmiştir (3 Kasım 1918). Ardından Urfa, Antep ve Maraş'a girmişlerdir.
  • İtilaf Devletleri'nin donanmaları İstanbul önlerine gelmiştir. (13 kasım 1918).
  • İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.
  • Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur.
  • Mustafa Kemal Suriye-Filistin Cephesindeyken, yabancı işgaline olanak sağlayan maddelere tepki göstermiştir.
  • İstanbul Hükümeti, Yıldırım Orduları Grubu'nu ve VII.Ordu Karargâhı'nı kaldırmış, Mustafa Kemal'i Harbiye Nezareti'ne almıştır
Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12476 soru

12555 cevap

...