Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

A) İngilizlerin Musul'u işgal etmesi

B) Talat Paşa Hükümeti'nin istifa etmesi

C) Mustafa Kemal Paşa'nın 7. Ordu Ko­mutanlığına atanması

D) İzmir ve çevresinin Yunanlılara veril­mesi

E) İtilaf Devletleri'nin Mebusan Meclisi'ni dağıtması

1 cevap

0 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Cevap A şıkkı ingilizlerin Musul'u işgal etmesidir.

Mondros Mütarekesinin sonuçları nelerdir?

  • Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
  • İttihat ve Terakki Partisi, ismini Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir.
  • Ermeniler korumaya alınarak doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır. (24.madde).
  • Antlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmaktaydı.
  • İlk olarak İngilizler Musul'u işgal etmiştir (3 Kasım 1918). Ardından Urfa, Antep ve Maraş'a girmişlerdir.
  • İtilaf Devletleri'nin donanmaları İstanbul önlerine gelmiştir. (13 kasım 1918).
  • İşgallere karşı Türk milleti tarafından direniş cemiyetleri kurulmuştur.
  • Azınlıklar da işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuştur.
  • Mustafa Kemal Suriye-Filistin Cephesindeyken, yabancı işgaline olanak sağlayan maddelere tepki göstermiştir.
  • İstanbul Hükümeti, Yıldırım Orduları Grubu'nu ve VII.Ordu Karargâhı'nı kaldırmış, Mustafa Kemal'i Harbiye Nezareti'ne almıştır

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,459 soru

12,560 cevap...