Tarih Soruları kategorisinde tarafından

İslam dünyasında önemli bir öğretim kurumu olan Nizamül Mülk tarafından yaptırılan Nizamiye Medresesini aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

A) Tolunoğulları Devleti

B) Anadolu Selçuklu Devleti

C) Gazneliler Devleti

D) Büyük Selçuklu Devleti

E) Karahanlılar Devleti


1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Nizamiye medresesi hakkında bilgi :

Nizamiye medresesini kim kurdu, nizamiye medresesini kim kurmuştur?

Büyük Selçuklular döneminde kurulan Nizamiye Medreseleri, vezir Nizamülmülk'ün ismiyle anılmıştır.

Nizamiye medresesi nerede kurulmuştur?

En büyük ve merkez olarak kabul edilmiş olanı Bağdat'ta bulunmaktadır. Benzerleri Amul, Basra, Belh, Herat, İsfahan, Musul ve Nişabur'da da bulunmaktadır.

Nizamiye medresesi ne zaman kuruldu?

En çok sorulan sorulardan biri de nizamiye medreseleri ne zaman yapılmıştır sorusudur. Nizamiye medresesi inşaatı 1065 yılı Kasım ayında başlamış ve iki sene süren çalışmalar sonucunda 1067 yılında tamamlanır. 22 Eylül 1067 tarihinde ise büyük bir tören ile açılır.

Nizamiye medresesi kuruluş amacı nedir maddeler halinde :

  1. Sünni mezhebinden olan alimleri yetiştirerek Şii mezhebinden olan alimler ile ilmi mücadele etmek için kurulmuştur.
  2. Ülke için yararlı, vatanını seven devlet çalışanları (memurları) yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
  3. Din adamları yetiştirerek dinin doğru bir şekilde öğrenilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  4. Yoksul ve zeki öğrencilere yardım yaparak onların okumasını sağlamıştır.
  5. Dini bilimlerin ile birlikte pozitif bilimlerinde öğrenilmesini sağlayarak bilim ve teknik alanlarında gelişmeyi sağlamak amacını taşımaktadır.
  6. Ülkemiz için  hem İç hem de dış istihbaratı kuracak sistem ve insan yetiştirmek amacını taşımaktadır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda doğru cevap D şıkkı Büyük Selçuklu Devletidir.

İlgili sorular

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

15,675 soru

15,833 cevap...