Tarih Soruları kategorisinde tarafından

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bazı kararlar şunlardır:

  • Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir.
  • El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir.
  • Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ hâline gelmeli ve özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele
  • alınmalıdır.
  • Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır.
  • Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır.
  • Demir yolu inşaat programına bağlanmalıdır.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin İzmir İktisat Kongresi'nden sonraki süreçte yaşandığı söylenemez?

A) Türkiye İş Bankasının kurulması

B) Anadolu Ajansının kurulması

C) Türkiye Şeker Fabrikalarının kurulması

D) Sümerbank'ın kurulması

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap
Şıkları tek tek inceleyelim.

A) Türkiye İş Bankasının kurulması

Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır.

C) Türkiye Şeker Fabrikalarının kurulması

Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir.

D) Sümerbank'ın kurulması

El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir.

B) Anadolu Ajansının kurulması

B şıkkını incelediğimizde alınan kararların hiçbirinde Anadolu Ajansının kurulmasını destekleyecek bir metin bulunmamaktadır. Kaldı ki İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 ile 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleşirken Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Yani İzmir İktisat Kongresi yapıldığında zaten Anadolu ajansı kurulmuştu. Dolayısı ile doğru yanıtımız B şıkkı Anadolu Ajansının kurulması olacaktır.

Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

16,572 soru

16,750 cevap...