Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Soru 1:

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Yumuşak bir anayasadır.

B) Çerçeve bir anayasadır. 

C) En önemli ilkesi, millî egemenliktir. 

D) Kuvvetler birliği-görevler ayrılığı sistemi uygulanmıştır.

E) Meclis hükûmeti sistemi benimsenmiştir.


Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Bakanların hem bireysel hem de kolektif sorumluluğu vardır.

B) Temel hak ve özgürlükler düzenlenmemiştir. 

C) Yargı düzenlenmemiştir. 

D) Çift anayasalı dönemdir, Kanun-i Esasi yürürlükten kaldırılmamıştır. 

E) Yerinden yönetim kuruluşlarına geniş yer verilmiştir


Soru 3:

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A) İstiklal Mahkemeleri kurulduğu için hâkimlerin bağımsızlığı ve kanuni hâkim güvencesi ihlal edilmiştir. 

B) Cumhuriyet ilan edildiğinde anayasaya hükûmet şekli olarak eklenmiştir. 

C) Cumhuriyet maddesinin değiştirilemeyeceği belirtilmiştir.

D) Laiklik ilkesine hiç yer verilmemiştir. 

E) Hâlifelik, bu anayasa döneminde kaldırılmıştır. 

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

image

1921 Anayasasının özelliklerini hatırlayacağınız gibi 1921 anayasası özellikleri nelerdir? başlıklı konumuzda mümkün olduğu kadar sade ve özet olarak aktarmıştık. Soruları çözerken size kaynak olabilmesi adına inceleyebilirsiniz.

Cevap 1:

D şıkkında yer alan Kuvvetler birliği-görevler ayrılığı sistemi uygulanmıştır önermesi yanlıştır. Çünkü kuvvetler birliği-görevler ayrılığı 1921 anayasasında değil 1924 anayasasında uygulanmıştır. Diğer şıklar 1921 anayasasının özelliklerindendir.

Cevap 2:

A şıkkında yer alan Bakanların hem bireysel hem de kolektif sorumluluğu vardır önermesi yanlıştır. Bakanların hem bireysel hem de kolektif sorumluluğu 1921 anayasası ile değil 1924 anayasası ile birlikte gelmiştir. Diğer tüm şıklar 1921 anayasasının özelliklerindendir.

Cevap 3:

C şıkkında yer alan Cumhuriyet maddesinin değiştirilemeyeceği belirtilmiştir önermesi yanlıştır. 1921 anayasasında hiçbir şekilde değiştirilemeyecek maddelere yer verilmemiştir. Değiştirilemeyecek maddelere içinde barındıran ilk anayasa 1924 anayasasıdır. Diğer tüm şıklardaki önermeler doğrudur.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,459 soru

12,560 cevap...