Tarih Soruları kategorisinde tarafından

Soru 1:

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Kuvvetler birliği-görevler ayrılığı sistemi benimsenmiştir. 

B) Meclis hükûmeti ile parlamenter sistem arası karma sistem uygulanmıştır.

C) Çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir.

D) Katı (sert) bir anayasadır. 

E) Değiştirilemeyecek maddeye yer veren ilk anayasadır.


Soru 2:

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Çift anayasalı döneme son verilmiştir.

B) Yasama yorumu uygulanmıştır.

C) Cumhuriyet, hükûmet şekli olarak ifade edilmiştir. 

D) Cumhurbaşkanına anayasa değişikliği ile ilgili bir yetki verilmemiştir. 

E) Ayrıntılı (kazuistik) bir anayasadır.


Soru 3:

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Millî egemenlik ilkesi benimsenmiştir.

B) Devletin dinin islam olduğu hükmü, bu dönemde anayasadan çıkarılmıştır. 

C) Laiklik ilkesine yer veren ilk anayasadır. 

D) Sosyal hak anlayışı benimsenmiştir.

E) Çok partili hayata bu anayasa döneminde geçilmiştir. 

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

image

Hatırlayacağınız gibi 1924 anayasasını 1924 anayasası özellikleri maddeler halinde? konumuzda detaylı bir şekilde incelemiştik. Cevaplarda anlamadığınız nokta olması durumunda ilgili konuyu inceleyebilirsiniz.

Cevap 1:

C şıkkında yer alan Çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir önermesi yanlıştır. Çünkü çoğulcu demokrasiyi benimseyen anayasa 1924 anayasası değil 1961 anayasasıdır. 1921 anayasası çoğunlukçu anayasayı benimsemiştir. Diğer mevcut şıkların hepsi 1924 anayasasının özelliklerindendir.

Cevap 2:

C şıkkında yer alan Cumhuriyet, hükûmet şekli olarak ifade edilmiştir önermesi yanlıştır. 1924 anayasasında devlet şekli olarak ifade edilmektedir. 1921 anayasasında hükümet şekli olarak ifade edilmekteydi. Kalan diğer şıkların hepsi 1924 anayasasının özelliklerindendir.

Cevap 3:

D şıkkında yer alan Sosyal hak anlayışı benimsenmiştir önermesi yanlıştır. Sosyal hak anlayışını içerisinde barındıran anayasa 1921 anayasası değil 1961 anayasasıdır.


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,967 soru

13,073 cevap...