Hukuk ve Sigorta Alanındaki Sorularınız kategorisinde tarafından
Alkollü araç kullanma cezasına itiraz dilekçesi örneği yani alkollü araç kullanma ehliyete el konulması itiraz dilekçesi örneği paylaşmanız mümkün müdür? 

1 cevap

+1 oy
tarafından
 
En İyi Cevap

Alkol nedeniyle ehliyete el konulmasına itiraz dilekçesi

TÜRÜ:CEZA

… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

EHLİYETİN GERİ ALINMASI İLE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                     :……………… (T.C. Kimlik No: ……………)

Adres: …………

VEKİLİ                                 :……………… (T.C. Kimlik No: ……………)

Adres: …………

İTİRAZ KONUSU İŞLEMİ TESİS EDEN

KURUM/KURULUŞ          : 

Adres: …………

İŞLEM TARİHİ                   : …/…/…

KONU                                   : Hakkımda tesis edilen, sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ile 700-TL idari para cezası verilmesine dair işlemlere karşı itirazımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Kendime ait …plakalı hususi otomobilim ile …/…/… tarihinde saat …… sularında …mevkiinde seyir halindeyken, trafik kontrolü yapılması nedeniyle polis ekiplerince durdurulmuş ve alkollü olup olmadığımın tespiti için teknik cihazla ölçüm yapılmıştır. Ölçüm sonucunda … promil alkollü olduğum tespit edilmiş ve işbu başvuruya konu idari para cezası verilerek sürücü belgem altı ay süreyle geri alınmıştır.

Teknik cihaz ile yapılan ölçümün hatalı olduğunu düşünmem ve yasal sınırın üzerinde alkol almadığıma emin olduğumdan, 2918 Sayılı Kanun’un 48. maddesinin 3. fıkrası uyarına en yakın adli tıp kurumuna götürülerek uyuşturucu alkol tespitinde kullanılmak üzere vücudundan kan örneği alınmasını talep ettim. Bu kapsamda yapılan ölçümde ise … promil alkollü olduğum belirlenmiştir.

Teknik cihazla yapılan ölçümden … dakika / saat sonra … adli tıp kurumunda yapılan ölçümde kandaki alkol oranın daha düşük görünmesi hayatın olağan akışına uygun olsa da söz konusu fark aradan geçen kısa süre gözetildiğinde olağanüstü bir farktır. İlk ölçümün yapıldığı teknik cihazın arızalı olması kuvvetle muhtemel olup kanımdaki alkol seviyesi, adli tıp kurumunda yapılan ölçümden de anlaşılacağı üzere yasal sınırın altındadır.

Özet olarak, … tarihindeki trafik kontrolünde teknik cihazla yapılan ölçümde alkollü çıkmamın akabinde verilen …-TL idari para cezası ile ehliyetimin altı ay süreyle geri alınmasına dair işlemler hukuki dayanaktan yoksun olup; kan örneği nezdinde yapılan ölçümde alkol oranı Kanun ve yönetmelik ile belirlenen yasal sınırın altında kaldığından verilen cezaların iptalini/kaldırılmasını Sayın Hakimliğinizden talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 2918 S.K. m.48; 5326 S.K. m.27,28; 18.07.1997 tarihli 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği m.97 ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

TALEP SONUCU   : Yukarı da açıklanan gerekçeler çerçevesinde, işbu başvurum uyarınca; … Kurum / Kuruluş tarafından tesis edilen, sürücü belgemin 6 ay süreyle geri alınması ve …-TL idari para cezasının tarafıma verilmesine dair … tarihli, … sayılı işleme yönelik itirazımın kabulü ile işlemin iptaline/kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

EKİ:   1- Trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih, … sayılı trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Adli Tıp Kurumu raporu

3- Onaylı vekaletname örneği

 

İtiraz Eden / Başvuran


image

Alkollü araç kullanma cezasına itiraz dilekçesi örneği word dosyası olarak aşağıda sunulmuştur.

Linke tıklarsanız yeni sayfada açılır, üzerine gelerek farenizin sağ tuşuna basarak farklı kaydet derseniz bilgisayarınıza direkt kaydedebilirsiniz.

alkollü araç kullanma cezasına itiraz dilekçesi örneği word indir


Bulabilirim.com

Sorularınızı konusunda uzman kadromuz ve diğer kullanıcılarımızla çok kısa sürede cevaplıyoruz.

12,967 soru

13,073 cevap...